TAILIEUCHUNG - Thử phân tích về hiện tượng ăn chung, ăn riêng của người cao tuổi qua một số cuộc khảo sát xã hội học - Nguyễn Thị Phương

Bài viết "Thử phân tích về hiện tượng ăn chung, ăn riêng của người cao tuổi qua một số cuộc khảo sát xã hội học" do Nguyễn Thị Phương thực hiện nhằm tìm hiểu nguyên nhân hiện tượng ăn chung, ăn riêng của người cao tuổi từ đó đưa ra một số kiến nghị về chính sách xã hội đối với người cao tuổi. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Xã hội học. | Xã hội học số 2 58 1997 99 THỬ PHÂN TÍCH VỀ HIỆN TƯỢNG ĂN CHUNG ĂN RIÊNG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI QUA MỘT số CUỘC KHẢO SÁT XÃ HỘI HỌC NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Qua các cuộc nghiên cứu về đời sống người cao tuổi có một hiện tượng đáng lưu ý một số người cao tuổi khi đang sống với con cháu lại có tư tưởng muốn tách ra ở độc lập sống riêng hoặc ăn riêng . Ngược lại cũng có một số người cao tuổi đang số ng riêng lại có tư tưởng muốn quay trở về với con cháu. Tại sao lại có hiện tượng như vậy Trong bài viết này chúng tôi cố gắng tìm hiểu một số nguyên nhân của hiện tượng trên từ đó đề xuất một số kiến nghị về chính sách xã hội đối với người cao tuổi. Để thu thập được những thông tin về vấn đề này chúng tôi không chỉ dựa vào các số liệu thống kê sẩn có mà còn dựa vào kết quả điều tra thông qua các bảng hỏi và phỏng vấn sâu từng hoàn cảnh cụ thể nhằm thu thập thông tin mang tính chất định lượng và định tính1. Những người được nghiên cứu gồm những người hoặc đang sống với con cháu hoặc hiện không sống với con cháu có tỷ lệ nam - nữ ngang nhau chia thành ba nhóm tuổi 60 - 69 tuổi 70 - 79 tuổi từ 80 tuổi trở lên trong đó tỷ lệ các cụ ông so với các cụ bà càng giảm nhanh từ độ tuổi 75 trở lên . Như vậy giả thuyết mà chúng tôi đưa ra là giữa các thế hệ luôn luôn có một sự khác nhau về lối sống sự khác nhau này lại phụ thuộc vào hoàn cảnh sống cụ thể của từng gia đình. Chính điều đó dẫn đến xuất hiện hiện tượng khi các cụ hiện không sống với con cháu lại muốn quay về sống với con cháu ngược lại một số cụ đang sống với con cháu lại muốn tách riêng sống riêng hoặc ăn riêng . Trường hợp đầu có thể giải thích một cách chủ quan là có thể do sống không có con cháu thì người già cảm thấy cô đơn nhất là các cụ góa cộng với sức khỏe yếu không có người chăm sóc khi cần - phần này ta không tìm hiểu sâu. Trường hợp sau có nhiều nguyên nhân phức tạp cũng là phần cần quan tâm. Để tìm hiểu lí do tại sao các cụ lại muốn ăn riêng hoặc sống riêng khi đang ăn chung với con cháu ta thử tìm hiểu một số khía .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.