TAILIEUCHUNG - Di dân nông thôn, đô thị với nhà ở, một vấn đề xã hội - Nga My

Giải quyết vấn đề nhà ở là một trong những nhiệm vụ không đơn giản của các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và quy hoạch đô thị, nó đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ, đồng bộ giữa các nhà chức trách các nhà nghiên cứu nhằm đưa ra những chính sách về nhà ở hợp lý và tính khả thi. nội dung bài viết "Di dân nông thôn, đô thị với nhà ở, một vấn đề xã hội" để hiểu hơn về vấn đề này. | Xã hội học số 2 - 1997 56 DI DÂN NÔNG THÔN - ĐÔ THỊ VỚI NHÀ Ở MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI NGA MY Là một nước đang phát triển Việt Nam đang ở trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ. Đó là quá trình hình thành và phát triển các thành phố đặc biệt ở các thành phố lớn với xu hướng mở rộng về diện tích và dân số ngày càng tăng. Sự gia tăng dân số đô thị do nhiều nguyên nhân có thể do sát nhập nhiều vùng xung quanh vào địa giới thành phố có thể do di dân từ các miền khác đến Điều này ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của cuộc sống đô thị trong đó vấn đề nhà ở trở nên vô cùng bức xúc. Bài viết này chỉ đề cập đến khía cạnh nhà ở dưới tác động của di dân nông thôn - đô thị tại Hà Nội một trong hai đô thị lớn ở nước ta. Như mọi người đều biết hiện nay trong xã hội đặc biệt ở xã hội đô thị nảy sinh một loạt các vấn đề xã hội ô nhiễm môi trường thất nghiệp tham nhũng nghèo khổ thiếu nhà ở tội phạm thanh thiếu niên. .Đó là những vấn nạn mà con người không mong muốn là nguồn gốc của những rắc rối trở ngại khó khăn. Những hệ quả của nó không chỉ liên quan đến một vài cá nhân mà ảnh hưởng đến một phạm vi nhất định trong xã hội thậm chí đến toàn xã hội. Có những nhân tố chủ quan và khách quan làm nảy sinh các vấn đề xã hội song phải khẳng định rằng chúng đều là sản phẩm của bản thân các hoạt động của con người. Con người có khả năng giải quyết được thông qua nhận thức đúng và hành động đúng dưới những hình thái khác nhau. Xét trên toàn phạm vi toàn quốc thì ở đô thị các vấn đề xã hội dường như nghiêm trọng hơn so với ở nông thôn. Cuộc sống đô thị phức tạp nhiều chiều với lối sống pha tạp giao lưu mở rộng ngành nghề đa dạng kinh tế phát mảnh đất màu mỡ làm xuất hiện các vấn đề xã hội. Trong đó thiếu nhà ở là một vấn nạn rất được quan tâm. Theo một cuộc thăm dò của chương trình phát triển Liên Hợp quốc UNDP thì trong 12 vấn đề bức thiết nhất ở các thành phố lớn trên thế giới thiếu nhà ở xếp thứ hai chỉ sau thất nghiệp và xếp trên cả tội ác và nghèo đói. Đại đoàn kết Số 45 94 . Có lẽ Hà Nội .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.