TAILIEUCHUNG - Các chính sách đổi mới trong lĩnh vực việc làm và các vấn đề xã hội - Đỗ Minh Cương

Bài viết "Các chính sách đổi mới trong lĩnh vực việc làm và các vấn đề xã hội" do Đỗ Minh Cương thực hiện nhằm giúp các bạn có được sự nhìn nhận và phân tích sâu hơn về sự đổi mới các chính sách trong lĩnh vực việc làm và các vấn đề xã hội như: Tiền lương, bảo hiểm xã hội, xóa đói giảm nghèo,. | Xã hội học số 2 - 1997 10 CÁC CHÍNH SÁCH ĐÔI MỚI TRONG LĨNH VỰC VIỆC LÀM VÀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội ĐỖ MINH CƯƠNG Từ những năm cuối thập kỷ 80 Việt Nam thực hiện đổi mới kinh tế chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Từ đó đến nay nền kinh tế Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng khá cao và tương đối đều đặn. Năm 1996 tổng sản phẩm trong nước GDP tăng 9 38 giá trị sản lượng của nông nghiệp tăng 4 9 công nghiệp 14 1 . Đã kiềm chế và kiểm soát được nạn lạm phát năm 1996 tỷ lệ lạm phát được giữ ở mức 4 5 thấp nhất từ trước đến nay. Tốc độ tăng trưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt mức bình quân trong thời gian qua là 50 . Cùng với tăng trưởng kinh tế ngân sách Nhà nước đã được cơ cấu lại một cách cơ bản và lành mạnh hơn. Thu ngân sách trong nước đã đảm bảo đủ chi thường xuyên và bước đầu có tích lũy phục vụ cho đầu tư phát triển. Tỷ lệ huy động vốn đầu tư tính trên GDP đạt 26 9 tăng 0 6 so với mức 26 3 của năm 1995 trong đó 60 là từ nguồn trong nước. Nhờ những thành tựu kinh tế nói trên mà tình hình xã hội đã được cải thiện rõ rệt mức sống của nhân dân từng bước được nâng lên tỷ lệ thất nghiệp giảm. Nhà nước đã dành sự quan tâm thích đáng đến công tác xã hội. Điều này được thể hiện thông qua việc ban hành sửa đổi bổ sung hàng loạt chính sách xã hội tăng chi phí cho giáo dục y tế và đảm bảo xã hội. Tỷ lệ chi từ ngân sách cho giáo dục y tế và đảm bảo xã hội tăng từ 20 năm 1990 lên 25 năm 1994 và 28 năm 1996. Tháng 7 năm 1994 Quốc hội thông qua Bộ Luật lao động đó là một sự kiện quan trọng đã tạo cơ sở pháp lý cho việc ban hành các chính sách chế độ liên quan đến lao động việc làm tiền lương bảo hiểm xã thời nó tạo ra hành lang pháp luật đảm bảo cho người lao động tự do hành nghề liên doanh liên kết và tự do thuê mướn lao động. Để triển khai Bộ Luật lao động vào thực tiễn Chính phủ đã ban hành 24 Nghị định nhằm cụ thể hóa các quy định trong Bộ Luật. Theo tinh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.