TAILIEUCHUNG - 14 bài ca dao đề tài tình yêu đôi lứa

Mưa từ trong núi mưa ra, Mưa khắp thiên hạ mưa qua Chùa Thầy. Đôi ta bắt gặp nhau đây. Như con bò gầy gặp bãi cỏ hoang. 2. Mưa từ trong núi mưa ra, (2) Mưa tràn ao cá, mưa ra đồng lầy, Đôi ta gặp nhau ở đây Như con bò gầy gặp bãi cỏ non! 3. Một lời đã quyết nói ra | w w w fv fv fv fv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv W1V Ca dao đê tài đôi ta 14 w w w fv fv fv fv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv 1. Mưa từ trong núi mưa ra Mưa khắp thiên hạ mưa qua Chùa Thầy. Đôi ta bắt gặp nhau đây. Như con bò gầy gặp bãi cỏ hoang. 2. Mưa từ trong núi mưa ra 2 Mưa tràn ao cá mưa ra đồng lầy Đôi ta gặp nhau ở đây Như con bò gầy gặp bãi cỏ non 3. Một lời đã quyết nói ra 2 Đá vàng cũng quyết phong ba cũng liều 4. Men tình không uống mà say Nợ tình phải trả mà vay bao giờ Mầu đơn nở cạnh nhà thờ Đôi ta trinh tiết đợi chờ lấy nhau Thôi đừng bắc bực làm cao Phèn chua anh đánh nước nào cũng trong 5. Mình với ta như con một nhà Như áo một mắc như hoa một chùm. Đôi ta như nước trong chum Như hoa một chùm mới nở trên cây Bây giờ mình lấy ta đây Biết xe những mấy lần đây cho liền. 6. Muối ba năm muối đương còn mặn Gừng chín tháng gừng hãy còn cay Đôi ta tình nặng ngại dày Dù có xa nhau đi chăng nựa nữa Ba vạn sáu ngàn ngày mới xa 7. Muốn cho sông cả đò đầy Muốn cho chung mẹ chung thầy với em. Tính tình tang bầu rượu nắm nem Đôi ta xuôi ngược như chim giuữa ngàn. Em có ng em gởi lời sang Sông sâu trăng sáng gió ngàn rung cây 8. Muốn tắm mát thì lên ngọn sông Đào Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh Đôi tay vít cả đôi cành Quả chín thì hái quả xanh thì đừng Ba bốn năm nay ăn ở trong rừng Chim kêu vượn hú nửa mừng nửa lo Trót sa chân bước xuống .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.