TAILIEUCHUNG - Xây dựng một số phần mềm chuyên dụng sử dụng trong tính toán thiết kế ôtô

Tài liệu tổng hợp các công thức tính toán hiện đươc sử dụng lâu nay, hệ thống hóa và xây dựng phần tính toán bằng giao diện bằng tiếng Việt dễ đọc, dễ hiểu và có thể sử dụng một cách dễ dàng và tiện lợi. tài liệu qua 6 chương với các nội dung về tính toán động lực ô tô, tính toán hệ thống phanh, tính toán hệ thống treo, tính toán hệ thống lái, tính toán hệ thống ký hợp, tính toán khung ôtô. | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHƯƠNG TRÌNH - Dự ÁN Trung tâm Phát triển Công nghệ ô tô 000 TÀI LIỆU KỸ ThUẬT Xây dựng một số phần mềm chuyên dụng sử dụng trong thiết kế tính toán ô tô Chương I Tính toán động lực học ô tô Chương II Tính toán hệ thống phanh Chương III Tính toán hệ thống treo Chương IV Tính toán hệ thống lái Chương V Tính toán hệ thống ly hợp Chương VI Tính toán khung ô tô 6091-7 07 9 2006 Hà Nội - 2004 LỜI NÓI ĐẦU Ngành ôtô máy kéo đã ra đời từ lâu và hiện đang giữ một vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Truớc đây ở Việt Nam ngành ôtô máy kéo chủ yếu mang tính chất sử dụng và sửa chữa. Trong thập kỷ cuối của thế kỷ XX hơn 10 liên doanh hoạt động lắp ráp ôtô tại Việt Nam đã đuợc thành lập và vấn đề tăng tỷ lệ nội địa hoá trong sản xuất là mục tiêu quan trọng của ngành ôtô Việt Nam trong giai đoạn tới. Để nhanh chóng đạt đuợc điều này một mặt chúng ta cần xây dựng những chuơng trình tính toán thiết kế của riêng mình mặt khác phải nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ các quá trình xảy ra bên trong các hệ thống cũng nhu để can thiệp sâu hơn vào các quá trình đó nhằm thu đuợc những kết quả tối uu. Bên cạnh việc thiết kế cải tiến chúng ta đang nhập về sử dụng khá nhiều xe của nuớc ngoài. Vấn đề quan trọng ở đây là phải đánh giá đuợc tính năng hoạt động của các hệ thống để kiểm định chất luợng các loại xe này. Ngoài việc sử dụng các phép đo bằng thực nghiệm nhu hiện có xu huớng tính toán và mô phỏng trên máy tính đem lại kết quả nhanh chóng và khá chính xác. Hiện nay công việc thiết kế và kiểm nghiệm các hệ thống trên ôtô đang rất đuợc các nhà khoa học và các nhà chế tạo quan tâm. Trong công tác kiểm định ngoài việc đo trên các băng thử tại các trạm đăng kiểm ngày nay xu thế còn có thể đánh giá bằng các số liệu tính toán. Truớc kia các quá trình tính toán kiểm nghiệm và thiết kế còn hạn chế vì các công thức cổng kềnh phức tạp và thời gian tính toán dài. Ngày nay các công việc tính toán đã đuợc sự trợ giúp của máy tính đã phát triển hơn rất .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.