TAILIEUCHUNG - Thực hành chế tạo Robot điều khiển từ xa - NXB Đà Nẵng

Tài liệu phục vụ quá trình học tập và nghiên cứu dành cho cán bộ kỹ thuật và sinh viên chuyên ngành cơ khí. Với mục tiêu trình bày cách chế tạo robot từ các linh kiện có sẵn, không quá khó để thực hiện và ít tốn kém, sách đưa ra dự án thực hiện robot cho những người mới bắt đầu có thể hoàn thành với một ít kỹ năng cơ khí, sử dụng các vật liệu có sẵn trong nhà. Trọng tâm là chế tạo robot ngoại hình ấn tượng, nhưng tương đối dễ thực hiện, phù hợp với người mới bắt đầu. Sách được trình bày với nhiều hình ảnh minh họa, không chú trọng về lý thuyết, nhằm giúp các bạn dễ hình dung về cấu tạo của robot. Chúc các bạn thành công. | TRẦN THÊ SAN - TÀNG VẢN MÙI TS. NGUYỀN NGỌC PHƯƠNG Hiệu đính TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM KỲ THUẬT TP. HCM GỒM NHIỀU HÌNH ẢNH MINH HỌA HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁC CHI TIẾT TÍ ực Hầĩiị ill 11 Điêù K iển TO Xa NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẨNG TRẦN THỂ SAN - TĂNG VĂN MÙI - NGUYEN ngọc phương Tlỹực bânị cịỉể tạo ROBOT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NÀNG THựC HÀNH CHẾ TẠO ROBOT BIỂU KHIỂN TỪ XA TRẦN THỂ SAN - TANG VĂN MÙI - NGUYỀN NGỌC PHƯƠNG Chịu trách nhiệm xuốt bán Giám Đốc VÔ VĂN ĐÁNG Tổng biên tập NGUYỀN ĐỨC HÙNG Biên tập TRẦM MY Trình bày. DUY TRẨN Vẽ bìa DUY TRẦN Liên kết xuốt bón VÃN HÓA TRÍ DÂN - HS. NGUYỄN TRÃI 96 7 Duy Tân - . Phú Nhuộn-Tp. HCM Đĩ 8383669 - 9901846 - Fax 9971765 In ĩ000 cuốn khổ 14 X Cm tạ ì xưởng In trung tám hội chợ triển lỡm việt nam. Theo sõ đđng kí Ỉ0-Ỉ38Ô CXB ngày ỉ 9-8-2005 QĐXB SỐ473 QĐ-ĐaN Nhã xuớ t bàn Đã Náng cớ p ngày Ỉ5-Ó-200Ó .In xong nộp lưu chiểu tháng 7 nởm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.