TAILIEUCHUNG - Cân bằng muối nước

Tài liệu Cân bằng muối nước giúp bạn đọc nắm được đại cương về cân bằng muối nước, các khoang dịch trong cơ thể, cơ chế khát nước điều hòa trương lực DNB, điều hòa nước tại thận, hạ/tăng natri máu, các nguyên nhân gây hạ/tăng natri máu. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn. | CÂN BẰNG MUỐI NƯỚC 1. Đại cương Các khoang dịch trong cơ thể Nước trong cơ thể chiếm 60 trọng lượng cơ thể và được phân bố trong hai khu vực là nội bào và ngoại bào. Khu vực nội bào chứa 2 3 lượng nước trong cơ thể tương ứng 40 trọng lượng cơ thể và 1 3 còn lại nằm trong khu vực ngoại bào. Dịch ngoại bào gồm 2 phần là dịch kẽ dịch quanh tế bào và là huyết tương. Trên 95 natri trong cơ thể nằm trong khu vực ngoại bào như vậy natri và các anion đi kèm đặc biệt là clo và bicarbonate là những chất điện giải chủ yếu của dịch ngoại bào. Sự khác nhau cơ bản giữa các khu vực là protein trong lòng mạch cao hơn ngoài gian bào Na Cl- trong tế bào thấp hơn bên ngoài trong khi K PO43- thì ngược lại. Tuy nhiên nếu tính tổng số anoin và cation trong từng khu vực thì ở mỗi khu vực chúng tương đương nhau. Đó là do đặc điểm hoạt động của các màng ngăn cách. Màng tế bào Hoạt động của màng duy trì sự chênh lệch nồng độ giữa các cation Na K và các anion Cl- PO43- ở hai bên màng tế bào. Bơm Na - K ATPase trên màng tế bào sẽ bơm natri ra ngoài tế bào đồng thời kéo kali vào trong. Hoạt động này đòi hỏi năng lượng do ATP cung cấp. Nước dịch chuyển qua bên màng tế bào do sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa 2 bên bên nào áp suất thẩm thấu cao thì nước về bên đó. Thành mạch Sự dịch chuyển nước giữa trong và ngoài lòng mạch là do cân bằng giữa áp lực thủy tĩnh có xu hướng đẩy nước ra ngoài và áp lực keo kéo nước từ ngoài vào. Do đó theo cân bằng Starling nước ra khỏi động mạch ở đầu động mạch của mao mạch và đi vào ở đầu tĩnh mạch của mao mạch. Ngoài ra khoảng 10 nước gian bào sẽ trở vào hệ thống mạch máu theo đường bạch huyết. Da và niêm mạc đây là màng ngăn cách với nội môi. Quá trình trao đổi nước và chất điện giải được thực hiện với hình thức ăn ướng vào và bài tiết ra ngoài. Sự trao đổi dịch giữa các khu vực trong CO thể Sự trao đổi dịch giữa nội mạch và gian bào xảy ra ở khu vực mao mạch và được tính theo phương trình Starling Jv Kf AP - An Jv là tốc độ trao đổi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.