TAILIEUCHUNG - Trao đổi ý kiến về tầng lớp những nhà doanh nghiệp - Lê Tiêu La

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, nội dung bài viết "Trao đổi ý kiến về tầng lớp những nhà doanh nghiệp" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày khái niệm nhà doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh, những ý kiến về tầng lớp những nhà doanh nghiệp,. | 84 Xã hội học sô 1 57 1997 Trao đổi ý kiến về tầng lóp những nhà doanh nghiệp LÊ TIÊU LA Từ sau Đại hội Đảng VI sự thể nghiệm tiến hành cải cách kinh té thị trường theo hựờng xả hội chu nghĩa sự hình thảnh vả phát triển hình thực kinh tể mời ờ nừờc tả đả mang đển sự thảy đội đảng kể trong cờ cáu xả hội vả sự hình thảnh nhưng giải tầng mời. Một trong những yểu tộ quản trong cUả cờ cầu xả hội đựờc hình thảnh lả tầng lờp doảnh nghiểp. Tầt cả những hiển tựờng mời nảy cần đựờc phần tích một cảch khoả hoc vể moi mặt vả trựờc hểt lả khíả cảnh Xả hội hoc. Trong thời ky quả độ tời kinh tể thị trựờng theo định hựờng Xả hội chu nghĩả nhựng nhả doảnh nghiểp lả một trong nhựng nhần vầt then chột củả quả trình đội mời. Ho lả nhựng ngựời tích cực nặm chặc mội trựờng truyển thộng vả mội trựờng mời cuả sự hoảt động lả nhựng ngựời chu đội vời hình thực sờ hựu mời vả nhựng ngựời cảch tần theo phựờng phảp hoảt động. Trong cuộn Hoạt động kinh doanh hoăc lam thế nào tiến hành công việc riêng và đạt được kết quà đả khàng định Vái tro cuả hoảt động kinh doảnh trong sự phảt triển kinh tể đầt nựờc khộng chỉ biểu hiển ờ sự tặng cựờng thu nhầp sản phầm mả con biểu hiển ờ chộ hoảt động kinh doảnh nhự lả một bộ mảy đả dảng ngảy đểm khời động nhự lả ngựời điểu tiểt sự thảy đội cờ cầu trong kinh tể xả hội. Sự thảy đội đo nhự lả chầt xuc tảc cuả sự phảt triển kinh tể khi no tảo điểu kiển phảt triển toản bộ sản xuầt. Hoảt động kinh doảnh vả kinh tể thị trựờng co quản hể phu thuộc lần nhảu. Nểu kinh tể thị trựờng lả kinh tể cuả hoảt động kinh doảnh tự do lả mội trựờng kinh doảnh tột nhầt thuần lời nhầt thì hoảt động kinh doảnh - lả net đặc trựng nhầt bản chầt cuả quản hể thị trựờng. Nhự thể quả độ tời kinh tể thị trựờng khộng thể đảt đựờc nểu thiểu sự phảt triển cuả hoảt động kinh doảnh trong nhựng hình thực loải thể phong phu cuả no. Khi thảnh lầp nhựng liển hiểp hội đoản vả sảu nảy nhựng liển kểt chính trị nhựng nhả doảnh nghiểp ờ cảc nựờc nặm trong cảc nựờc Xả hội chu nghĩả .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.