TAILIEUCHUNG - Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 6 - Phạm Ngọc Hưng

Bài giảng "Lập trình hệ nhúng - Chương 6: Lập trình nền tảng QT" trình bày các kiến thức giúp sinh viên nắm được các vấn đề cơ bản, đặc trưng của nền tảng Qt; cài đặt Qt Creator (Qt SDK) trên máy phát triển (Ubuntu); làm quen với lập trình ứng dụng giao diện đồ họa sử dụng nền tảng Qt; cài đặt Qt Everywhere để phát triển ứng dụng cho nền tảng Arm Embedded Linux. nội dung chi tiết. | Bài số 6 Lập trình nền tảng QT Lập trình nhúng ARM-Linux 162 Mục tiêu bài học số 6 Sau khi kết thúc bài học này sinh viên có thể Nắm được các vấn đề cơ bản đặc trưng của nền tảng Qt Cài đặt Qt Creator Qt SDK trên máy phát triển Ubuntu Làm quen với lập trình ứng dụng giao diện đồ họa sử dụng nền tảng Qt Cài đặt Qt Everywhere để phát triển ứng dụng cho nền tảng Arm Embedded Linux Lập trình nhúng ARM-Linux 163 Nội dung bài học . Giới thiệu QT . Cài đặt môi trường phát triển Qt . Làm quen với lập trình QT . Cài đặt Qt Everywhere Qt Embedded Lập trình nhúng ARM-Linux .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.