TAILIEUCHUNG - Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 1 - Phạm Ngọc Hưng

Bài giảng "Lập trình hệ nhúng - Chương 1: Giới thiệu lập trình hệ nhúng" cung cấp cho sinh viên 4 nội dung chính bao gồm: Giới thiệu về lập trình hệ nhúng, giới thiệu KIT FriendlyArm micro2440, hệ điều hành nhúng Linux, môi trường lập trình KIT FriendlyArm2440. nội dung chi tiết. | LẬP TRÌNH HỆ NHÚNG GV Phạm Ngọc Hưng Bộ môn Kỹ thuật Máy tính Viện CNTT TT- ĐH BKHN email hungpn@ Nội dung Chương 1. Giới thiệu lập trình hệ nhúng Chương 2. Lập trình vào ra cơ bản Chương 3. Lập trình vào ra nâng cao Chương 4. Các kỹ thuật lập trình nâng cao Chương 5. Lập trình device driver trên Linux Chương 6. Lập trình nền tảng QT Chương 7. Lập trình mạng trên Linux nhúng Chương 8. Lập trình xử lý ảnh trên nền nhúng Lập trình nhúng ARM-Linux 2 Tài liệu tham khảo chính Micro2440 User Manual S3C2440 Microcontroller User s Manual Beginning Linux Programming Advanced Linux Programming Linux Device Driver C GUI programming with QT Website https site embedded247 Lập trình nhúng ARM-Linux

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.