TAILIEUCHUNG - Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 7 - Phạm Ngọc Hưng

Bài giảng "Lập trình hệ nhúng - Chương 7: Lập trình mạng trên Linux nhúng" trình bày các kiến thức: Lập trình socket trên Linux nhúng, thư viện lập trình mạng trên Qt, lập trình ứng dụng ChatRoom, lập trình ứng dụng gửi/nhận ảnh qua socket. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. | Bài số 7 Lập trình mạng trên Linux nhúng Lập trình nhúng ARM-Linux 189 Mục tiêu bài học số 7 Sau khi kết thúc bài học này học viên có thể Xây dựng ứng dụng giao diện sử dụng các điều khiể n widgets Vận dụng kỹ thuật quản lý layout để sắp xếp các điều khiể n trên form Vận dụng cơ chế xử lý sự kiện signal slot Lập trình socket trên nền Linux nhúng Lập trình mạng với Qt Lập trình nhúng ARM-Linux 190 Nội dung bài học . Lập trình socket trên Linux nhúng . Thư viện lập trình mạng trên Qt . Lập trình ứng dụng ChatRoom . Lập trình ứng dụng gửi nhận ảnh qua socket Lập trình nhúng ARM-Linux .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.