TAILIEUCHUNG - Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 5 - Phạm Ngọc Hưng

Bài giảng "Lập trình hệ nhúng - Chương 5: Lập trình device driver" trình bày các nội dung: Giới thiệu về Kernel Module, cơ chế xây dựng Device Driver, tìm hiểu, tùy chỉnh một số driver đã có, xây dựng usb device driver. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. | Chương 5 Lập trình device driver Lập trình nhúng ARM-Linux 150 Nội dung . Giới thiệu về Kernel Module . Cơ chế xây dựng Device Driver . Tìm hiểu tùy chỉnh một số driver đã có . Xây dựng usb device driver Lập trình nhúng ARM-Linux 151 . Kernel Module Hoạt động trên Kernel Space có thể truy xuất tới các tài nguyên của hệ thống Kernel Module cho phép thêm mới các module một cách linh hoạt tránh việc phải biên dịch lại nhân hệ điều hành Kernel Module là cơ chế hữu hiệu để phát triể n các device driver Xem danh sách các module đang chạy Ismod Lập trình nhúng ARM-Linux .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.