TAILIEUCHUNG - Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 4 - Phạm Ngọc Hưng

Bài giảng "Lập trình hệ nhúng - Chương 4: Kỹ thuật lập trình nâng cao" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể nắm được khái niệm tiến trình (process), quan hệ giữa các tiến trình; trình bày được cơ chế sử dụng signal để giao tiếp, giữa các tiến trình; lập trình sử dụng kỹ thuật đa tiến trình; trình bày khái niệm luồng; lập trình ứng dụng đa luồng. nội dung chi tiết. | Chương 4 Kỹ thuật lập trình nâng cao Lập trình nhúng ARM-Linux Mục tiêu chương 4 Sau khi kết thúc chương này sinh viên có thể Nắm được khái niệm tiến trình process quan hệ giữa các tiến trình Trình bày được cơ chế sử dụng signal để giao tiếp giữa các tiến trình Lập trình sử dụng kỹ thuật đa tiến trình Trình bày khái niệm luồng Lập trình ứng dụng đa luồng Lập trình nhúng ARM-Linux 125 Nội dung . Tiến trình process . Cơ chế sử dụng signal . Lập trình giao tiếp đa tiến trình . Luồng thread . Lập trình ứng dụng đa luồng Lập trình nhúng ARM-Linux .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.