TAILIEUCHUNG - Thuyết trình: Thay đổi cơ cấu và văn hóa tổ chức tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình Tp HCM

Đề tài Thay đổi cơ cấu và văn hóa tổ chức tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình Tp HCM nêu thực trạng tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình Tp HCM, cơ sở lý thuyết, khảo sát bệnh viện bệnh viện chấn thương chỉnh hình Tp HCM. Nhận định và giải pháp văn hóa tổ chức tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình Tp HCM. | THAY ĐỔI CƠ CẤU VÀ VĂN HÓA TỔ CHỨC THE FIRST CHANCE TEAM LỚP MBA12B TẠI BỆNH ViỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH TP HCM 1 ĐỀ ÁN ĐỘI 1 Nhận định và giải pháp Khảo sát Bệnh viện CTCH Thực trạng tại Bệnh viện CTCH Đặt vấn đề Cơ sở lý thuyết NỘI DUNG 2 Lý do chọn đề tài Thực trạng quá tải ở bệnh viện công, những tiêu cực y tế cũng như hệ thống quản lý chồng chéo kém hiệu quả gây ảnh hưởng đến chất lượng các BV. Mục tiêu nghiên cứu Hiểu được thực trạng tại Bệnh viện CTCH Đưa ra giải pháp và mô hình thay đổi phù hơp. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Cơ cấu Văn hóa tổ chức tại Bệnh viện CTCH. Đối tượng phỏng vấn khảo sát: cán bộ quản lý và nhân viên tại Bệnh viện CTCH. Phương pháp thực hiện Khảo sát bằng phương pháp thu thập thông tin, quan sát & phỏng vấn trực tiếp cán bộ quản lý tại công ty. Thang điểm kiểm tra Cholesterol 3 Đặt vấn đề Giới thiệu BV CTCH Quy mô: 500 giường bệnh. Bác sỹ : 200 - Điều dưỡng: 400 - Phục vụ : 200. Doanh thu trung bình : 400 tỷ/ năm. Là đơn vị HCSN tự chủ, tự bảo đảm 1 phần kinh phí. 4 Thực trạng tại Bệnh viện CTCH Sơ đồ tổ chức: Do ảnh hưởng từ cơ quan chủ quản là SYT, quy định về chuyên môn, quản lý tài chính, quản lý thuốc, quản lý nhân sự lỗi thời vẫn bắt buộc thực hiên. Đơn vị chưa đề ra mục tiêu tầm nhìn sứ mệnh trong giai đoạn dài hạn. Phòng KHTH là đầu não, không coi trọng TCKT như bên ngoài. Về nhân sự: theo quy định về chức danh của bộ y tế, không tự sắp xếp được, có sự chỉ đạo của Đảng ủy. Điểm yếu là suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, quên y đức, kiểm soát chưa chặt chẽ. Các trưởng phó phòng (trừ TCKT) đều là Bác sĩ nên không vững, rành về quản lý, vừa quản lý vừa khám bệnh, không tập trung, sâu sát vấn đề chuyên môn. Sự cạnh tranh của các Bệnh viện tư ngày một nhiều. 5 Thực trạng tại Bệnh viện CTCH 6 Cơ sở lý thuyết Khảo sát - Kiểm tra Cholesterol 1. Chất lượng giao tiếp và hợp tác Có phải nhân viên chỉ tương tác với những người trong nhóm? Văn hóa tổ chức có khuyến khích sự gắn kết các nhóm/bộ phận không? Sự hình .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.