TAILIEUCHUNG - Thuyết trình: Thay đổi văn hóa tổ chức

Đề tài Thay đổi văn hóa tổ chức trình bày về văn hóa và ảnh hưởng của nó đến tổ chức. Văn hoá là mô hình những giả định cơ bản, trong quá trình học tập, được một nhóm nhân viên phát minh, khám phá, hoặc phát triển nhằm đối phó với những vấn đề liên quan đến khả năng thích ứng với môi trường bên ngoài hoặc hội nhập nội bộ, từ đó để đào tạo cho nhân viên mới về phương pháp nhận thức, suy nghĩ, giải quyết về những vấn đề này. | Hồ Hữu Minh Châu Lê Khánh Giang Đặng Nguyệt Thanh Nguyễn Thị Thúy Lê Hồ Ngọc Uyên Nguyễn Văn Bình THAY ĐỔI VĂN HÓA TỔ CHỨC (CULTURAL CHANGE) Making sense of change management By Esther Cameron & Mike Green Văn hoá là mô hình những giả định cơ bản, trong quá trình học tập, được một nhóm nhân viên phát minh, khám phá, hoặc phát triển nhằm đối phó với những vấn đề liên quan đến khả năng thích ứng với môi trường bên ngoài hoặc hội nhập nội bộ, từ đó để đào tạo cho nhân viên mới về phương pháp nhận thức, suy nghĩ, giải quyết về những vấn đề này. 1/ Văn hóa và ảnh hưởng của nó đến tổ chức 1/ Văn hóa và ảnh hưởng của nó đến tổ chức Văn hóa hiện diện khắp nơi trong các hoạt động của tổ chức. Văn hóa cực kỳ quan trọng đối với các tổ chức vì tác động của nó đến hiệu suất làm việc. Những hành vi như: sự đổi mới, việc ra quyết định, trao đổi thông tin, tổ chức, đo lường sự thành công và những thành tích Tạo ra các chuẩn mực cho các hành vi được chấp nhận. (Hai, 1986) Ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại của tổ chức, cũng như các mối quan hệ nội bộ của nhân viên (Hai, 1986) Ảnh hưởng của văn hoá đến tổ chức Một số lời khuyên cho nhân viên mới để có thể thành công trong tổ chức Tránh xa các rắc rối Bạn cũng có thể mắc những sai lầm nhưng đừng bao giờ lặp lại chúng. Phải luôn thể hiện hiện sự làm việc chăm chỉ của minh để làm hài lòng ông chủ. Làm hết sức, chơi hết mình. cùng làm việc cật lực và cùng giải trí bằng vài ly rượu sau giờ làm. Chúng ta không được trả lương để đặt quá nhiều câu hỏi. Trong tổ chức mọi người luôn tập hợp lại với nhau và muốn bạn cũng sẽ là một phần của đội. 1/ Văn hóa và ảnh hưởng của nó đến tổ chức 3 Một sự tiến triển có định hướng là kết quả từ “sự thấu hiểu” văn hóa của các nhà lãnh đạo 2 Một sự tiến triển cụ thể của các đội hoặc các nhóm nhỏ trong nội bộ tổ chức đối với từng môi trường của nó. Một sự tiến triển chung, trong đó tổ chức thích nghi một cách tự nhiên với môi trường của tổ chức 1 2/Các phương thức thay đổi văn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.