TAILIEUCHUNG - SKKN: Ghi bảng theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh khi dạy những bài văn bản – tác phẩm Văn học trong chương trình Ngữ Văn THCS

Sáng kiến “Ghi bảng theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh khi dạy những bài văn bản – tác phẩm Văn học trong chương trình Ngữ Văn THCS” nhằm góp phần giải quyết một số vấn đề sau: Sự lúng túng của giáo viên trong khâu ghi bảng. Rèn luyện kĩ năng ghi chép của học sinh (ghi chép theo hướng tích cực, chủ động, sáng tạo). Dần loại bỏ phương pháp dạy học truyền thống không còn phù hợp - giáo viên làm thay cho học sinh ngay cả trong khâu ghi chép. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến trên. | SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GHI BẢNG THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH KHI DẠY NHỮNG BÀI VĂN BẢN - TÁC PHẨM VĂN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN THCS A. CẤU TRÚC NỘI DUNG PHẦN I MỞ ĐẦU 1. Lý do Trong thực tế dạy học môn ngữ văn nói chung và dạy học phần văn bản nói riêng ở cấp THCS giáo viên chúng ta còn hàng tiếng trong việc trình bày bảng và trình bày còn chưa đáp ứng nốôc tinh thần dạy học theo hương tích cực hóa các hoạt động học của học của học của học vậy đồng thời chúng ta cũng còn chưa rèn luyện ở học sinh một trong bốn kĩ năng mà đòi hỏi ở cấp học trung học cơ sở nguÔ0Ì giáo viên phải rèn luyện cho các em đó là kĩ năng viết Bốn kĩ năng Nghe nói đọc viết . Xuất phát từ thực tế đó để đáp ứng phần nào tinh thần dạy và học nói trên tôi xin được trình bày đề tài Ghi bảng theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh khi dạy những bài văn bản - tác phạm Văn học trong chương trình ngữ văn . 2. Nhiệm vụ của đề tài Với đề tài này nhằm góp phần giải quyết một số vấn đề sau -Thứ nhất Sự lúng túng của giáo viên trong khâu ghi bảng. -Thứ hai Rèn luyện kĩ năng ghi chép của học sinh ghi chép theo hướng tích cực chủ động sáng tạo -Thứ ba Dần loại bỏ phương pháp dạy học truyền thống không còn phù hợp - giáo viên làm thay cho học sinh ngay cả trong khâu ghi chép. 3. Phương pháp tiến hành -Bước 1 Nghiên cứu kĩ quy định sáng kiến kinh nghiệm về giáo dục - đào tạo. -Bước 2 Suy nghĩ lựa chọn đề tài -Bước 3 Hình thành bản thảo -Bước 4 Chỉnh sửa ở bản thảo -Bốôc 5 Viết thành bản chính -Bước 6 Kiểm tra lại trước khi trình nộp sở và thời gian tiến hành nghiên cứu đề tài -Địa điểm Chỗ ở Định Trung - Vỉnh Quang -Vĩnh Thạnh -Bình Nình Cơ quan Trường THCS Vĩnh Quang -Thời gian Tháng 4 năm 2009 PHẦNII KẾT QUẢ trạng sự việc hiện tại Trong thực tế giảng dạy bộ môn Ngữ văn giáo viên chúng ta còn lúng túng trong khâu ghi ba phân môn Văn Tiếng việt Tập làm văn thì phân môn văn là thể hiện rõ nhất sự lúng túng đó

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.