TAILIEUCHUNG - luận văn:Hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngành Điện là một trong những ngành cần được chú trọng vì nó là cơ sở cho những ngành khác phát triển. Để đứng vững và ngày càng phát triển Công ty ĐLTPHN phải có đường lối chiến lược trong đó phải chú ý đến yếu tố con người vì tiềm năng của con người là vô hạn | Luận văn tốt nghiệp 1 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐE TÀI Hoàn thiện công tác tiên V ị lương tại Công ty Điện lực Thành ĩ . . I Hà Nội phô Ạ Ạ Nguyễn Thu Hiền Kinh tế lao động 46A Luận văn tôt nghiệp 2 LỜI MỞ ĐẦU Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước ngành Điện là một trong những ngành cần được chú trọng vì nó là cơ sở cho những ngành khác phát triển. Để đứng vững và ngày càng phát triển Công ty ĐLTPHN phải có đường lối chiến lược trong đó phải chú ý đến yếu tố con người vì tiềm năng của con người là vô hạn. Vậy làm thế nào để phát huy được các tiềm năng của họ Có rất nhiều cách làm khác nhau nhưng một trong các cách được Công ty chú trọng đó là quan tâm đến vấn đề tiền lương cho CBCNV. Công ty ĐLTPHN có đội ngũ lao động lớn và có trình độ tay nghề cao vì vậy vấn đề trả lương phù hợp với trình độ và khả năng cho cán bộ trong Công ty là việc rất khó. Trong thời gian qua CTTL của Công ty đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên CTTL trong Công ty cũng còn một số vướng mắc như Trả lương chưa gắn với năng lực làm việc hiệu quả làm việc. Chính vì vậy em đã chọn đề tài Hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội với mong muốn hoàn thiện kiến thức chuyên ngành nghiên cứu các hoạt động về quản lý quỹ lương cũng như việc phân phối tiền lương trong Công ty từ đó học hỏi tiếp thu các kinh nghiệm thực tế cũng như đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện CTTL ở Công ty. Trong luận văn của mình em đã sử dụng những số liệu sơ cấp của Công ty phương pháp so sánh đánh giá phân tích tổng hợp từ nguồn số liệu thu thập và có sự tham khảo ý kiến các cô chú anh chị trong phòng Tổ chức lao động thông qua bảng hỏi. Nguyễn Thu Hiền Kinh tế lao động 46A Luận văn tôt nghiệp 3 Luận văn tốt nghiệp được kết cấu theo ba phần chính Chương I Cơ sở lý luận về công tác tiền lương Chương II Phân tích thực trạng công tác tiền lương tại Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội Chương III Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.