TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 11 (2012-2013) - THPT Tôn Đức Thắng - Đề 2 (Kèm Đ.án)

Để giúp cho học sinh đánh giá lại kiến thức đã học của mình sau một thời gian học tập. Mời các bạn tham khảo đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 11 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Tôn Đức Thắng - Đề 2 để đạt được điểm cao trong kì thi sắp tới. | SỞ GD ĐT NINH THUẬN TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG Đề chính thức ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012-2013 Môn Toán 11 Cơ bản Thời gian 90 phút không kể thời gian phát đề Đề 2 Bài 1 2 điểm Tính các giới hạn hàm số sau . 3x 4x 1 . . r. 2 7 X a lim--- b lim ạ 4 x x 3 2 x x 1 x 1 x w 4 x2 Bài 2 2 điểm Cho hàm số f x H x 3 khi x 2 5b 2 khi x 2 Tìm b để hàm số liên tục tại x 2 Bài 3 2 điểm Tính đạo hàm của hàm số sau a y x 3x 2 3 x b y yỊ3x sinx Bài 4 1 điểm Cho hàm số y x3- 3x2 2 đồ thị C . Viết PTTT của đồ thị C tại điểm có hoành độ x0 -1. Bài 5 3 điểm Cho hình chóp có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh a SA vuông góc với đáy SA aV6. a Chứng minh CD 1SD b Chứng minh mp SAC 1 mp SBD c Xác định và tính tan của góc giữa hai mặt phẳng SBD và ABCD _______Hết______ ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ2 Bài Ý ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM 1 2đ a . 3x2 - 4x 1 lim x x -1 - 1 ư_ 1 3 _ 1 n 9 lim - - lim 3x -1 2 b lim c 4x2 - x 3 2x x - . -x 3 lim x V4x2 - x 3 - 2x . x _l 3 x 1 lim vx x -X nđn x u x x-14-1 lx 3 lx2 - 2 4 2 2đ Z-51 1 Ấ c X Cho hàm sô f x 2 4 -x2 khi x 2 . x - 3 . Tìm b để hàm sô liên tục tại x 5b 2 khi x 2 Ta có f 2 5b 2 0 5 4 - x2 - x - 2 x 2 r lim 7- lim - lim x 2 -5 x 2 x - 2 x 3 x - 2 x 3 0 5 Hàm sô liên tục tại x 2 khi limf x f 2 5b 2 -5 a -715 x 2 0 5 Vậy b -7 5 thì hàm sô liên tục tại x 2 0 5 3 a x 3x 2 Tính đạo hàm của hàm sô sau y 3 - x 2đ x2 - 3x 23 -x2 6x - 7 y 1 _ 1 c l 3 - x 3 - x 2 b y y 3x sinx y 3x sinx Ạ SÌnx 2y3x sinx 0 5 3 cosx 2yj3x sinx 0 5 4 1đ Cho hàm số y x3- 3x2 2 1 . Viết PTTT của C tại điểm có hoành độ x0 -1. Ta có x0 -1 y0 -2 0 25 y 3x2 -6x y -1 9 0 5 PTTT của 1 tại điểm -1 -2 là y y -1 x 1 -2 9x 7 0 25 5 3đ Hình vẽ đúng 0 5đ 0 5đ a Cho hình chóp có đáy ABCD hv cạnh a SA 1 ABCD SA a Vó a Chứng minh CD 1SD 0 75đ Ta cã SA 1 ABCD ì _ _ m m CD ABCD P SA 1 CD 1 AD 1 CD 2 0 5 Từ 1 2 CD 1 SAD SD a SAB Nên CD1 SD

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.