TAILIEUCHUNG - Bài thuyết trình Hóa học môi trường: Flour

Bài thuyết trình Hóa học môi trường trình bày các nội dung chính: đại cương về flour, ý nghĩa và các phương pháp xác định flour, các thí nghiệm, dụng cụ thử nghiệm, các công nghệ xử lý, các ứng dụng trong ngành kỹ thuật môi trường. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Hóa. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH . Môn : Hóa kỹ thuật môi trường Giáo viên : Bùi Phương Linh Nhóm 6 : CĐ06 – KTMT1 © Nguyễn Thị Diễm ©Bùi Hồng Ngọc ©Lưu Thị Minh Tâm ©Huỳnh Thị Thùy Thành Đề tài : Florua Nội dung thuyết trình Florua 2/Ý nghĩa 3/Các phương pháp xác định 4/Các thí nghiệm, dụng cụ thử nghiệm 5/Các công nghệ xử lý 6/Các ứng dụng trong ngành kỹ thuật môi trường 1/Đại cương . Flo ở dạng nguyên chất: Ký hiệu hóa học: F Khối lượng nguyến tố: 18,998 Vị Trí: ô số 19, nhóm VIIA, chu kỳ 2 Công thức phân tử: F2 Cấu hình e lớp ngoài cùng: 2s2 2p5 Flo nguyên chất là một khí màu vàng nhạt có tính ăn mòn do nó là một chất ôxi hóa mạnh 1/ Đại cương về Flo: HHình Hình ảnh về flo đơn chất 1/ Đại cương về Flo: Trong dung dịch nước, flo thông thường xuất hiện dưới dạng ion florua F-. Các dạng khác là phức chất gốc flo (như [FeF4]-) hay H2F+. Tồn tại ở dạng hợp chất có trong men răng , trong lá một số cây. - Phần lớn flo tập trung trong hai khoáng vật là

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.