TAILIEUCHUNG - VIỆN THỐNG NHẤT TƯ PHÁP QUỐC TẾ ROMA - ITALIA NHỮNG NGUYÊN TẮC HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS

Tham khảo tài liệu 'viện thống nhất tư pháp quốc tế roma - italia những nguyên tắc hợp đồng thương mại quốc tế principles of international commercial contracts', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | VIỆN THỐNG NHẤT TƯ PHÁP QUỐC TẾ ROMA - ITALIA NHỮNG NGUYÊN TẮC HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS Người dịch Lê Nết NHÀ XUẤT BẢN TP HỒ CHÍ Minh 1999 LỜI GIỚI THIỆU Việc soạn thảo hợp đồng thương mại yêu cầu khá nhiều kĩ năng. Người soạn thảo phải dự tính được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn. Vai trò của hợp đồng trong các giao dịch thương mại quốc tế lại càng quan trọng phần vì đối tác là những doanh nhân chuyên nghiệp rất am hiểu luật trong việc giải quyết tranh chấp phần vì các hợp đồng quốc tế không được mặc nhiên công nhận là sẽ được luật Việt Nam điều chỉnh. Từ đó có thể thấy việc làm quen với luật và tập quán quốc tế là rất cần từ lâu Viện Thống nhất Tư pháp Quốc tế viết tắt theo Tiếng Pháp là UNIDROIT insitut International pour 1 Unification des Droits Privé một tổ chức quốc tế liên chính phủ thành lập năm 1929 đặt trụ sở tại Roma Italia đã tập trung nghiên cứu tìm kiếm các quy định chung để điều chỉnh hợp đồng sao cho có thể thích hợp trong nhiều hệ thống pháp luật của những nước khác 1994 UNIDROIT đã cho ra đời cuốn sách Nguyên tắc Hợp đồng Thương mại Quốc tế viết tắt theo tiếng Anh là PICC Principles of International Commercial Contracts . Cùng với Công Ước Viên 1980 về Buôn bán Hàng hoá Quốc tế CISG PICC là tài liệu tham khảo được nhắc đến nhiều nhất trong luật thương mại quốc tế ở châu Âu. Nó đã được dịch và phổ biến ở nhiều nước trên thế giới trong đó có các nước đang phát hoàn cảnh nước ta PICC có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho bên Việt Nam xem xét và bổ sung kịp thời những điểm cần thiết trong các bản hợp đồng thương mại quốc tế do bên nước ngoài soạn thảo. Ngoài ra PICC còn có thể được dùng làm sách nghiên cứu về tư pháp quốc tế và luật dân sự coi như một ví dụ về các điều khoản của luật hợp đồng. Bản dịch do . Lê Nết giảng viên trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh thực hiện sau khi dự lớp

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.