TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quy hoạch đô thị và điểm dân cư: Bài 3 - ThS. KTS Nguyễn Ngọc Uyên, ThS. KTS. Nguyễn Quang Vinh

Bài giảng "Quy hoạch đô thị và điểm dân cư - Bài 3: Đô thị hóa và hệ quả của đô thị hóa" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm về đô thị hóa, đô thị hóa thành phố cực lớn, hệ quả đô thị hóa, quá trình đô thị hóa tại Việt Nam. nội dung chi tiết. | KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐiỆN CHƯƠNG 3 ĐO THI HOA HẸ QUA CƯA ĐO THỊ HOA Ths KTS. NGUYỄN NGỌC UYÊN NỘI DUNG --------04------- I. Khái niệm về đô thị hóa II. Đô thị hóa thành phố cực lớn III. Hệ quả đô thị hóa IV. Quá trình đô thị hóa tại Việt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN