TAILIEUCHUNG - 125 câu trắc nghiệm khối tiểu học

Tài liệu 125 câu trắc nghiệm khối tiểu học nêu lên những câu hỏi trắc nghiệm về Tin học về các lĩnh vực như khám phá máy tính, vẽ trên máy tính, cách soạn thảo văn bản, cách tạo logo. Đây là tài liệu hữu ích cho các em ở khối tiểu học muốn bổ sung thêm kiến thức về Tin học. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    81    2    25-06-2021