TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình trên microsoft access plug in p4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình trên microsoft access plug in p4', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHÚ Ý Một workbook khi được chuyển thành Add-In phải có ít nhất một worksheet. Chẳng hạn như khi một workbook chỉ chứa Chart Sheet hoặc Dialog Sheet thì lựa chọn Microsoft Excel add-in .xla sẽ không xuất hiện trong mục Save as type trong hộp thoại Save As. Lựa chọn này chỉ xuất hiện khi có một worksheet được chọn lúc chọn trình đơn File Save As. Sau khi đã tạo Add-In nên lưu giữ lại workbook nguồn dạng XLS để có thể hiệu chỉnh hay cập nhật mã lệnh và các dữ liệu khác sau này. Cần phải làm điều này vì tệp Add-In không thể chuyển đổi ngược lại thành workbook. . Phân phối và Cài đặt Add-In Việc phân phối các Add-In được thực hiện rất đơn giản chỉ cần sao chép tệp .xla đến các máy khác sau đó cài đặt các Add-In thông qua trình quản lý Add-In trong Excel. Để cài đặt Add-In thực hiện theo các bước sau 1. Trong Excel chọn trình đơn Tools Add-Ins. để hiển thị trình quản lý Add-In 2. Chọn nút Browse sau đó trỏ đến tệp Add-In cần cài đặt trong Excel chọn OK. Tên của Add-In sẽ được hiển thị trong trình quản lý Add-In. 3. Chọn OK lần nữa để chấp nhận cài đặt Add-In. Giờ đây người dùng có thể sử dụng tất cả các tính năng có trong Add-In vừa được cài đặt. 5. Hệ thống các đối tượng trong Excel Điểm khác biệt của lập trình trên Excel so với việc lập trình trên các ứng dụng nền khác chính là việc thực hiện các thao tác nhằm tác động trực tiếp đến các thành phần trong Excel thông qua công cụ lập trình. Vì vậy để có thể tạo ra các ứng dụng trên nền Excel người dùng cần phải hiểu rõ thành phần cũng như cách thao tác trên các thành phần đó của Excel. . Mô hình đối tượng trong Excel Để tạo cái nhìn tổng quan cho người lập trình Microsoft cung cấp mô hình đối tượng sử dụng trong Excel. Nhờ có mô hình đối tượng này mà người lập trình có thể hiểu rõ cấu trúc hệ thống đối tượng trong Excel tìm được đúng đối tượng khi cần thực hiện một thao tác nào đó. Mô hình đối tượng đầy đủ được trình bày trong tài liệu hướng dẫn của Excel hoặc trong các tài liệu tham khảo ở cuối giáo trình này. Ở .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.