TAILIEUCHUNG - Đề thi thử TN LẦN 1

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử tn lần 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG HỌC VẬT RẮN LÝ THUYẾT Câu 1. Đề thi TN_PB_LẦN 1_2007 Khi một vật rắn quay đều quanh một trục cố định đi qua vật thì một điểm xác định trên vật ở cách trục quay khoảng r 0 có A. vectơ vận tốc dài không đổi. B. độ lớn vận tốc góc biến đổi. C. độ lớn vận tốc dài biến đổi. D. vectơ vận tốc dài biến đổi. Câu 2. Đề thi TN_PB_LẦN 1_2007 Một vật rắn đang quay quanh một trục cố định đi qua vật một điểm xác định trên vật rắn ở cách trục quay khoảng r 0 có độ lớn vận tốc dài là một hằng số. Tính chất chuyển động của vật rắn đó là A. quay chậm dần. B. quay đều. C. quay biến đổi đều. D. quay nhanh dần. Câu 3. Đề thi TN_PB_LẦN 2_2007 Đơn vị của vận tốc góc là A. m s. B. m s2. C. rad s. D. rad s2 Câu 4. Đề thi TN_PB_LẦN 1_2008 Đơn vị của gia tốc góc là A. s. B. rad s2. C. s2. D. rad s. Câu 5. Đề thi CĐ _2008 Một vật rắn quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ quanh một trục cố định. Góc mà vật quay được sau khoảng thời gian t kể từ lúc vật bắt đầu quay tỉ lệ với A. t2. B. t. C. Tt D. 1. t Câu 6. Đề thi TN_PB_LẦN 2_2007 Một vật rắn đang quay đều quanh một trục cố định đi qua vật. Vận tốc dài của một điểm xác định trên vật rắn ở cách trục quay khoảng r 0 có độ lớn A. không thay đổi. B. bằng không. C. tăng dần theo thời gian. D. giảm dần theo thời gian. Câu 7. Đe thi TN_PB_lẦn 2_2007 Một vật rắn quay biến đổi đều quanh một trục cố định đi qua vật. Một điểm xác định trên vật rắn cách trục quay khoảng r 0 có A. vận tốc góc không biến đổi theo thời gian. B. gia tốc góc biến đổi theo thời gian. C. độ lớn gia tốc dài biến đổi theo thời gian. D. vận tốc góc biến đổi theo thời gian. Câu 8. Đề thi TN_PB_LẦN 1_2008 Một vật rắn quay chậm dần đều quanh một trục cố định xuyên qua vật. Tại một điểm xác định trên vật cách trục quay một khoảng r 0 thì đại lượng nào sau đây không phụ thuộc r A. Vận tốc dài. B. Vận tốc góc. C. Gia tốc tiếp tuyến. D. Gia tốc hướng tâm. Câu 9. Đề thi TN_PB_LẦN 2_2008 Một vật rắn đang quay đều quanh một trục cố định A thì một điểm xác định trên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.