TAILIEUCHUNG - Đầu tư EU vào Việt Nam: Thực trạng và triển vọng - 1

Trong quá trình phát triển này, vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài ngày càng được khẳng định đối với nước ta, đặc biệt sau cuộc khủng hoảng kinh tế vào năm 1997 khi mà lượng vốn đầu tư trực tiếp giảm đi nhanh chóng đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế trong nước. Có một nguyên nhân chủ yếu là hầu hết các nhà đầu tư lớn vào Việt Nam thuộc các nước có nền kinh tế đang phát triển như Thái Lan, Indonesia. Hoặc các nước thuộc NICs như Hàn Quốc, Đài Loan | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Lời nói đầu ước vào thế kỷ 21 Việt Nam đang đứng trước rất nhiều thời cơ cũng như thách thức lớn đối với quá trình phát triển nền kinh tế xã hội của quá trình phát triển này vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài ngày càng được khẳng định đối với nước ta đặc biệt sau cuộc khủng hoảng kinh tế vào năm 1997 khi mà lượng vốn đầu tư trực tiếp giảm đi nhanh chóng đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế trong nước. Có một nguyên nhân chủ yếu là hầu hết các nhà đầu tư lớn vào Việt Nam thuộc các nước có nền kinh tế đang phát triển như Thái Lan Indonesia. Hoặc các nước thuộc NICs như Hàn Quốc Đài Loan. Những nước bị cơn khủng hoảng làm chao đảo nền kinh tế dẫn đến việc giảm đầu tư ra nước ngoài của họ. Chính những lúc này chúng ta mới thấy việc cần thiết phải có một luồng vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam thật ổn định các luồng vốn này thường xuất phát từ những nước phát triển hàng đầu trên thế giới -những nước có tiềm lực rất lớn về vốn và công nghệ trong đó có các nước thuộc liên minh châu Âu. Điều này dẫn đến việc chúng ta cần phải thúc đẩy tăng cường hơn nữa sự hợp tác chặt chẽ vốn có từ đó lôi kéo nguồn vốn FDI của khối này vào Việt Nam đồng thời quản lý chặt chẽ nguồn vốn thật hiệu quả tránh những sai lầm đáng tiếc trước đây mắc phải. Vì vậy tôi đã chọn đề tài Đầu tư trực tiếp của EU vào Việt Nam thực trạng và triển vọng . Nội dung của đề tài này ngoài phần mở đầu và phần kết luận gồm các phần sau đây - Chương I Cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài. - Chương II Khái quát về EU và tình hình đầu tư trực tiếp của EU tại Việt Nam. - Chương III Triển vọng và giải pháp thực hiện và nâng cao hiệu quả đầu tư Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http của EU trong thời gian tới tại Việt Nam. Trong bài viết không thể tránh khỏi những sai sót tôi kính mong các Thày cô và các bạn đọc góp ý và chỉ dạy. Tôi xin chân thành cảm ơn. Sinh viên thực hiện Lê như tùng Chương I Cơ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.