TAILIEUCHUNG - BÀI 8 . PHẦN MỀM

1. Phần mềm hệ thống dùng để vận hành máy tính và các phần cứng máy tính, ví dụ như các hệ điều hành máy tính Windows XP, Linux, Unix, các thư viện động (còn gọi là thư viện liên kết động; tiếng Anh: dynamic linked library - DLL) của hệ điều hành, các trình điều khiển (driver), phần sụn(firmware) và BIOS. Đây là các loại phần mềm mà hệ điều hành liên lạc với chúng để điều khiển và quản lý các thiết bị phần cứng | BÀI GIẢNG TIN HỌC CƠ SỞ Giảng viên: ĐÀO KIẾN QUỐC Mobile Email: dkquoc@ BÀI 8 . PHẦN MỀM ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NỘI DUNG Khái niệm về phần mềm Đặc tính của phần mềm Phần mềm ứng dụng và phần mềm hệ thống Quy trình phát triển phần mềm KHÁI NIỆM VỀ PHẦN MỀM Các chương trình máy tính được viết để thể hiện thuật toán nhằm giải quyết bài toán, đáp ứng các yêu cầu về chức năng và hiệu quả cần thiết nào đó do người đặt hàng đưa ra. Các cấu trúc dữ liệu phù hợp đã được lựa chọn sao cho chương trình có thể thao tác được đúng và hiệu quả. Các tài liệu mô tả toàn bộ bài toán, thuật toán, chương trình và cách sử dụng. Kỹ năng (skills) của tác giả thể hiện trong đó. Phần mềm thể hiện khía cạnh phương pháp trong xử lý thông tin nhưng không phải là toàn bộ phương pháp Kỹ thuật, phương pháp luận, mô hình Chương trình máy tính Tư liệu Kinh nghiệm kỹ sư ĐẶC TÍNH CỦA PHẦN MỀM Phần mềm được phát triển (development) hay kỹ nghệ (engineering), nó không được chế tạo (manufacture) theo nghĩa cổ điển. Phần mềm không “tự hỏng" nhưng thoái hoá theo thời gian do không thích nghi được với nghiệp vụ và công nghệ thường xuyên thay đổi. Phần lớn phần mềm được xây dựng theo yêu cầu của khách hàng, có một nguy cơ là sự không hiểu nhau giữa khách hàng và những người phát triển Sự phức tạp và tính luôn thay đổi luôn là bản chất của phần mềm Ngày nay phần mềm được phát triển theo nhóm PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM PHẦN CỨNG Vật chất Hữu hình Sản xuất công nghiệp bởi máy móc là chính Định lượng là chính Hỏng hóc, hao mòn PHẦN MỀM Trừu tượng Vô hình Sản xuất bởi con người là chính Định tính là chính Không hao mòn PHẦN MỀM ỨNG DỤNG Có rất nhiều phần mềm máy tính được viết để giúp giải quyết các công việc hàng ngày cũng như những hoạt động nghiệp vụ như soạn thảo văn bản, quản lý học sinh, quản lý kết quả học, lập thời khoá biểu, quản lý chi tiêu cá nhân. Những phần mềm như thế gọi là các phần mềm ứng dụng. Phần mềm đặt hàng, Có những phần mềm ứng dụng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.