TAILIEUCHUNG - Vật liêu học kỹ thuật - Chương 5

Tài liệu tham khảo bài giảng Vật liêu học kỹ thuật bộ môn Vật liệu học và nhiệt luyện - Chương 5 Thép và gang | 68 PHẨN III VẬT LIỆU KIM LOẠI CHƯƠNG 5 THÉP VÀ GANG Thép có cơ lí nh tổng hợp cao có lí nh công nghệ tốt tạo h nh gia công cơ kh biến dạng hàn nhiệt luyện là vật liệu chế tạo máy thông dụng chủ yếu và quan trọng nhất. Theo thành phẩn hóa học có hai loại thép cacbon và hợp kim . Khái niệm về thép cacbon và thép hợp kim . Thép cacbon Thép cacbon hay thép thường chiếm tỷ trọng rất lớn tới 80 90 trong tổng sản lượng thép. a. Thành phần hóa học C 2 14 khi nung lên đủ cao Y - mạng A1 rất dẻo biến dạng. Ngoài Fe C còn có Mn Si P S Tạp chất có lợi Mn Si do quặng sắt do khử ôxy Tạp chất có hại P S do quặng sắt và than đưa vào 0 05 cho mỗi nguyên tố. Vậy thép nào ngoài sắt ra cũng đều có chứa C 2 14 Mn 0 80 Si 0 40 P 0 050 S 0 050 . Ngoài P và S còn có các t c có hại H N O . hòa tan vào thép lỏng là tạp chất ẩn náu. Các nguyên tố có lợi nguyên tố hợp kim do hổi liệu đưa vào Cr Ni Mo Cu Ti . b. ảnh hưỏng của C đến tổ chức tí nh chất và công dụng của thép thường Là nguyên tố quan trọng nhất quyết định chủ yếu đến tổ chức lí nh chất cơ tí nh công dụng của thép cả thép cacbon lẫn thép hợp kim thấp . Tổ chức tế vi GĐP Fe-C C tăng lên th Xê là pha giòn cũng tăng lên tương ứng thêm 1 C th Xê tăng thêm 15 100 6 67 15 do đó làm thay đổi tổ chức và lí nh chất thép. - C 0 006 - thép có tổ chức thuẩn F lì nh coi như sắt nguyên chất. - C 0 10 0 70 - thép có tổ chức F P khi C tăng lên P tăng lên h nh b c đó là các thép trước cùng lích. - C 0 80 - thép có tổ chức P h nh b đó là thép cùng lí ch. - C 0 90 - thép có tổ chức P Xê h nh khi C tăng lên lượng Xê tăng Cơ lí nh Hí nh cú E HB ơb ỵ aK ỗ 0 8 C Hình . Ảnh hưởng của cacbon đến cơ lí nh của thép thường ở trạng thái ủ 69 Tăng C làm giảm độ dẻo ỗ Vị và độ dai va đập aK vì Xê tăng Tăng C th ơb tăng và đạt cực đại trong khoảng 0 80 - 1 00 C sau đó giảm đi v ban đẩu C tăng th Xê tăng làm tăng bền sau khi vượt quá 0 80 - 1 00 C ngoài peclit tấm còn Xê Theo C có 4 nhóm với cơ lí nh và công dụng rất khác nhau

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.