TAILIEUCHUNG - Thực hành lâm sàng thần kinh học tập 1 part 9

Tham khảo tài liệu 'thực hành lâm sàng thần kinh học tập 1 part 9', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Khoảng cách ngón tay - đất Cách khám cho bệnh nhân đứng thẳng ngay ngắn sau đó yêu cầu bệnh nhân cúi tôi đa trong phạm vi bệnh nhân có thể chịu đựng được chân thẳng hai tay giơ thẳng ra trước hướng xuống đất sau đó đo khoảng cách từ giữa ngón tay giữa của bệnh nhân tới mặt dất. Đánh giá khoảng cách này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tô nhưng nhìn chung người có cột sôhg khoẻ mạnh khi cúi thì khoảng cách ngón tay - đất thường bằng không đầu ngón tay giữa chạm được xuống đất hoặc là một sô âm thậm chí đặt được cả bàn tay xuống mặt đất . Bệnh nhân thoát vị đĩa đệm có kích thích rễ thì ngón tay không thể chạm được xuống đất. - Chỉ sô Schober Cách khám Đầu tiên cho bệnh nhân đứng thẳng. Thầy thuốc xác định mỏm gai của đốt S1 và đảnh dấu lại điểm Pl . Từ điểm này đo lên trên IQcm đo lần một và đánh dâ u tiếp điểm thứ 2 P2 như vậy điểm P1 và P2 cách nhau 10 cm. Sau đó cho bệnh nhân cúi tối đa trong phạm vi như bệnh nhân có thể hai chân duỗi thảng tại khốp gối . Thầy thuốc đo lại khoảng cách giữa hai điểm P1 và P2 lần thứ hai ở tư thê cúi của bệnh nhân . Ví dụ đo lần hai được 14 cm. Cách ghi vào bệnh án 149 Số đo lần 2 sô do lần 1 như trong VD. trên ta sõ ghi là chỉ số Schober 14 10. Đánh giá kết quả người bình thường ố tuổi thanh niên có chỉ sô Schober khoảng từ 14 10 đến 15 10. Ở cảc bệnh nhân có hội chứng thát lưng hông chỉ sô này giảm. . ườn cột sống thắt lưng dùng thước đo độ cong của cột sông thắt lưng với mốc là bờ trên đốt sổng Sl để xác định độ ưõn thắt lưng ỏ tư thế bình thường là 18mm khi ưỡn tội đa là 30mm . . Xoay và nghiêng cột sông dùng thước đo độ xoay và nghiêng cột sống của Hồ Hữu Lương lấy mốc dưới là bờ trên đốt sống SI để kiểm tra tầm vận động nghiêng và xoay của cột sông thắt lưng. Bình thường cột sông nghiêng được 29 -31 về hai bên và xoay được từ 30 - 32 2. Hội chứng rế thần kinh . Các dấu hiệu căng rễ . Điểm đau cạnh sống Cách khám bệnh nhân nằm hoặc đứng tư thế thoải mái. Thầy thuốc ân trên đường cạnh sống cách trục cột sông .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.