TAILIEUCHUNG - Giáo án thể dục lớp 3 - BÀI : 56 ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA – TRÒ CHƠI “NẢY Ô TIẾP SỨC”

Ôn bài TD Phát triển chung II. ĐỊA ĐIỂM – với hoa HS thuộc bài và thực PHƯƠNG TIỆN : hiện được các động tác tương đối chính xác Chơi trò chơi: "Nhảy ô tiếp sức" - Sân trường - Kẻ sân cho trò chơi - Bông hoa. | Giáo án thể dục lớp 3 - - BÀI 56 ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA - TRÒ CHƠI NẢY Ô TIẾP SỨC I. MUC TIÊU Ôn bài TD Phát triển chung II. ĐỊA ĐIỂM -với hoa HS thuộc bài và thực PHƯƠNG TIÊN hiện được các động tác tương đối chính xác Chơi trò chơi Nhảy ô tiếp sức - Sân trường - Kẻ sân cho trò chơi - Bông hoa HS tham gia chơi tương đối - Còi chủ động NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội Dung Biện Pháp Giảng Dạy ĐL VĐ Phương Pháp Tổ Chức Phần mở đầu lớp GV phổ biến 4 hàng dọc nội dung yêu cầu giờ học 1-2 2. Khởi động Đứng mtheo vòng tròn khởi động các khớp. 1-2 vòng tròn Trò chơi Kết bạn Chạy chậm trên địa hình tự nhiên 2 100 - 200m Phần cơ bản 1. Kiểm tra bài cũ TD phát triển chung 2. Bài mới Ôn bài TD phánt triển chung với hoa. Cả lớp tập bài TD liên hoàn Cán sự điều khiển. GV giúp đỡ sửa sai cho HS Tập luyện theo tổ khu vực đã qui định Tổ trưởng điều khiển. Mỗi tổ thực hiện 4 - 5động tác 3. Trò chơi Nhảy ô tiếp sức 10 - 12 8 - 10 4 - 8 Hs 4 hàng ngang Đội hình đồng diễn 2 lần 8 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.