TAILIEUCHUNG - Thực hành lâm sàng thần kinh học tập 1 part 4

Tham khảo tài liệu 'thực hành lâm sàng thần kinh học tập 1 part 4', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Hình 9 Đường đi của dây VI Đoạn trong xương đả dày VII lần lượt cho các nhánh chỉnh sau đã nông lởn cơ bàn đạpt thừng nhĩ. . Khám dây VII Dụng cụ khám dây VII là dây TK hỗn hợp trên lâm sàng việc quan trọng là kiểm tra chức năng vận động của 59 dây VII thông qua việc yêu cầu bệnh nhân thực hiện càc vận động chủ động. Tư thế bênh nhân nằm hoặc ngồi. Thao tác khám dày VII - Khám chức năng vận động đầu tiên quan sát bệnh nhân trong trạng thái yên tĩnh xem các nếp nhăn trán mép góc cánh mùi có cán đối không nhãn trung có lệch về bên nào không và quan sát khi bệnh nhân cử động nói cười chồp mắt. xem vận động cơ mặt hai bên có cân đôì không. Sau đó thầy thuốc yêu cầu bệnh nhân thực hiện các động tác vận động chủ động như nhăn trán nhíu mày nhắm mắt chun mũi nhe ràng huýt sáo thổi lửa và quan sát xem vận động của hai bên mặt có cân đối không. Dấu hiệu Charles - Bell dương tính biểu hiện khi yêu cầu bệnh nhân nham mắt thì mắt bên bệnh của bệnh nhân nhắm không kín đồng thòi nhãn cầu vận động lên trên và ra ngoài. - Khám chức năng cảm giác vị giác bệnh nhân nhắm mắt thầy thuốc dùng các chất có vị ngọt mặn đắng đặt lần lượt lên từng bên lưôi của bệnh nhân và yêu cầu bệnh nhân viết ra giấy trả lời dó là vị gì. - Khám phản xạ dây VII là nhánh ly tâm của các phản xạ đáp ứng bằng cử động nhắm mắt phản xạ giác mạc mũi-mi thị- mi nên cần phải khám cả các phản xạ trên. Kiểm tra chức năng thực vật bàng cách hỏi bệnh nhân xcm tiết nước bọt và nước mắt tăng hay giảm. 60 . Triệu chứng tổn thương dãy VII Hình 10. Dấu hiệu Charles - Bell triệu chứng về mắt Khi bệnh nhân nhắm mắt khổng kín khe mi. Nhãn cầu bên liệt vận động lên trên và ra ngoài Dây VII rất rễ bị tổn thương trung ương đoạn trên nhân khi có các quá trình bệnh iý khu trú ă bản cầu đại não. Nguyên nhân là nhân vận động dây VII có 2 phần phần trên phân bô vận động cho 1 4 trên của mặt cùng bên được chi phối bởi cả 2 bên bản cầu cồn phần dưới phân bô vận động cho 1 4 dưới của mặt cùng bên chỉ được chi phối bởi một bán cầu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.