TAILIEUCHUNG - Đồ án web server mailing list và mail system nhằm xây dựng IM hoàn chỉnh - 4

Hệ thống mạng email gồm có: - Một vùng đệm để chứa các message trước khi được gửi đi. - Một chương trình Client. - Một chương trình Server. - Các mailbox để chứa các thư nhận được. Trong đa số hệ thống mạng Email hiện nay các bộ giao tiếp của người sử dụng với hệ thống Email thường gắn với các chương trình Client. Mailbox được coi như là địa chỉ của người sử dụng, hoặc là một kho chứa đựng các dữ liệu của email. B. Các thành phần của một Hệ thống Internet Mail User agent. | Hệ thống mạng email gồm có - Một vùng đệm để chứa các message trước khi được gửi đi. - Một chương trình Client. - Một chương trình Server. - Các mailbox để chứa các thư nhận được. Trong đa số hệ thống mạng Email hiện nay các bộ giao tiếp của người sử dụng với hệ thống Email thường gắn với các chương trình Client. Mailbox được coi như là địa chỉ của người sử dụng hoặc là một kho chứa đựng các dữ liệu của email. B. Các thành phần của một Hệ thống Internet Mail User agent thay thế cho chương trình email và các bộ phận MTA thay thế cho các chương trình phía Server Client. Người sử dụng tương tác với chương trình user agent nó thay thế cho người sử dụng tương tác với một kho chứa các dữ liệu email hay chính là MTA cùng lúc ấy MTA hoạt đôỉng như một đại diện của máy tính. User Agent sẽ che chắn cho người sử dụng khỏi phải tương tác với một mớ các hệ thống email khác nhau. Cũng tương tự MTA sẽ che chắn hệ thống email không phải tương tác với những cơ quan đại diện của người sử dụng user agent hay các MTA khác. Điềy này giúp cho hệ thống email trở nên thân thiện dễ gần hơn với người sử dụng - và đó cũng chính là mục đích chính của các chương trình mail khác nhau. User Agent UA Đây là chương trình giao tiếp giữa hệ thống mail với người sử dụng. Người sử dụng chỉ giao tiếp với hệ thống thông qua các User agent. Các User agent cho phép người sử dụng soạn thảo tạo ra nội dung các mail cung cấp địa chỉ người nhận và sau đó giao các mail cho Message Transfer Agent MTA để gửi mail đi. Các User agent được hiện thực khác nhau trên các môi trường khác nhau như DOS Windows Macintosh hay Unix. Đây chính là các chương trình Mail Client. Một hệ thống mail có thể có các chương trình Client chạy trên các môi trường khác nhau như trên. Message Transfer Agent MTA Các MTA là các trạm xử lý mail giữa các User Agent. Mail sau khi được soạn ở User Agent nó được gửi xuống MTA và di chuyển từ MTA này đến MTA khác cho đến khi đến đích và được User Agent của người nhận khôi phục .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.