TAILIEUCHUNG - Kỹ năng lắng nghe Thạc sĩ Nguyễn Huy Hoàng

Kỹ năng lắng nghe Thạc sĩ Nguyễn Huy Hoàng "Nói là bạc, im lặng là vàng, lắng nghe là kim cương" Vậy thế nào là lắng nghe? Để hiểu rõ khái niệm, bạn hãy làm bài tập sau đây: Nhắm mắt lại 1 phút. Bạn nghe được gì? Những gì bạn nghe được là đó gọi là nghe thấy. Nghe thấy là quá trình sóng âm đập vào màng nhĩ và chuyển lên não. Nghe thấy là quá trình hoàn toàn tự nhiên từ khi bạn sinh ra đã như vậy rồi. Lúc bạn ngủ thì quá trình đó vẫn xảy ra | Kỹ năng lắng nghe Thạc sĩ Nguyễn Huy Hoàng Nói là bạc im lăng là vàng lắng nghe là kim cương Vậy thế nào là lắng nghe Để hiểu rõ khái niệm bạn hãy làm bài tập sau đây Nhắm mắt lại 1 phút. Bạn nghe được gì Những gì bạn nghe được là đó gọi là nghe thấy. Nghe thấy là quá trình sóng âm đập vào màng nhĩ và chuyển lên não. Nghe thấy là quá trình hoàn toàn tự nhiên từ khi bạn sinh ra đã như vậy rồi. Lúc bạn ngủ thì quá trình đó vẫn xảy ra. Bây giờ bạn hãy làm bài tập thứ hai Nhắm mắt lại và cố nghe xem người ở phòng bên cạnh đang nói gì Đây chính là quá trình lắng nghe. Quá trình này nối tiếp ngay sau quá trình nghe thấy. Nó biến đổi sóng âm thanh thành ngữ nghĩa. Quá trình này cần sự tập trung và chú ý rất cao. Như vậy lắng nghe là quá trình tập trung chú ý để giải mã sóng âm thanh thành ngữ nghĩa. Ba tuổi đủ để học nói nhưng cả cuộc đời không đủ để biết lắng nghe . Có miệng không có nghĩa là biết nói. Có mắt không có nghĩa là biết đọc. Có tay không có nghĩa là biết viết. Vậy có tai đâu có nghĩa là biết lắng nghe. Ta được học nói học đọc học viết rất nhiều. Vậy ta học lắng nghe ở đâu và ai dạy ta Một kỹ năng mà chiếm đến 53 thời gian giao tiếp lại không được dạy. Từ bé ta được dạy nói dạy đọc dạy viết rất nhiều. Nhưng lắng nghe ta chỉ được dạy vẻn vẹn có vài câu Con phải biết nghe lời bố mẹ Có nghe không thì bảo Nhưng làm thế nào để nghe hiệu quả thì không bao giờ được dạy. Thiên nhiên cho ta 2 tai chỉ để dùng mỗi một việc là lắng nghe. Đôi khi ta dùng vào việc phụ như đeo khuyên tai hay để cho người khác kéo tai. Còn chỉ có mỗi một cái miệng để nói để ăn và rất nhiều việc phụ khác nữa. Phải chăng ta nên nói ít và nghe nhiều gấp đôi. Khi ta có kỹ năng lắng nghe tốt thì công việc sẽ thuận lợi hơn cuộc sống gia đình vui vẻ hơn giải quyết xung đột dễ dàng hơn. Nói là gieo nghe là gặt . Nhưng một thực tế đáng buồn là ta dùng hơn một nửa thời gian giao tiếp cho lắng nghe mà hiệu quả chỉ đạt 25 - 30 . Nếu ta thực tế ta đi gặt mà như vậy thì chắc là. chết đói. Vậy ta còn 75 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.