TAILIEUCHUNG - Bệnh viêm nhiễm ở não part 4

Viêm não có thể biểu hiện dưới hai thể khác nhau: thể tiên phát và thể thứ phát. Viêm não tiên phát thường nặng nề hơn trong khi viêm não thứ phát thường gặp hơn. Tuy nhiên do thể thứ phát thường nhẹ nhàng hơn nên trong số các trường hợp nhập viện, viêm não tiên phát chiếm đa số. | MỦ NGOẢI MẢNG CŨNG Nhiễm trùng qua x- ơng sọ Bóc màng cứng Viêm xoang Màng nhện MỦ D- ỚI MÀNG CÚNG Màng cứng Khối dịch giữa màng cứng và màng nhện Pie mere Dure-mère ménĩngée Trabécules arachnoi diens Dure-mère périostée Rrachnoide feuillet eaterne Cellules bordantes durales Dure-mère Rrachnoĩde Mủ khoang d- ới màng cứng -viêm tắc tĩnh mạch vỏ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.