TAILIEUCHUNG - Bệnh viêm nhiễm ở não part 7

Virus này được lây truyền thông qua muỗi và bét là những động vật chân đốt (arthropod) nên có tên là arbovirus (Arthropod-borne virus)[3]. Các virus này là nguyên nhân thường gặp nhất của viêm não dịch tễ. Trong những năm gần đây, viêm não dịch tễ chiếm số lượng bệnh viêm não cao nhất trong các công trình nghiên cứu đã được công bố. Ở Việt nam, điển hình là viêm não Nhật bản thường xuất hiện vào mùa hè khi mà lượng muỗi trong môi trường sống đạt mật độ cao nhất trong năm | autres lésions non rehaussées J cryptococcose J séquelles J lésions ischémiques Cryptococcose Các tổn th- ơng khác không ngấm thuốc Virus Varicelle Zona VZV Cytomegalovirus CMV Nấm a candidose Vi khuẩn Giang .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN