TAILIEUCHUNG - Bệnh viêm nhiễm ở não part 6

Viêm não tiên phát: Viêm não này xuất hiện khi virus trực tiếp tấn công não và tủy sống (tủy gai). Thể viêm não này có thể xuất hiện vào bất cứ thời gian nào trong năm (viêm não tản phát: sporadic encephalitis) hoặc có thể xuất hiện theo mùa đôi khi thành dịch (viêm não dịch tễ: epidemic encephalitis). Viêm não thứ phát (viêm não sau nhiễm trùng (post-infectious encephalitis): Hình thức viêm não này xuất hiện khi virus gây bệnh ở một số cơ quan khác bên ngoài hệ thần kinh trung ương và sau đó mới ảnh hưởng. | Viêm não bán cấp tiến triển HIV Tổn th- ơng chất trắng do HIV S Tăng tín hiệu T2 S Lan toả lâm sàng v Hai bên hệ thống S ít đậm sáng NNT Không thấy trên T1 S Các sợi còn hình U J Giảm sau ĐT Tổn th- ơng chất trắng do HIV Còn các sợi hình .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.