TAILIEUCHUNG - Giáo án thể dục lớp 3 - BÀI 66 ÔN TUNG VÀ BẮT BÓNG THEO NHÓM 2 – 3

Ôn động tác tung và bắt PHƯƠNG TIỆN : bóng theo nhóm 2-3 người. HS thực hiện động tác tương đối đúng. | Giáo án thể dục lớp 3 - THỂ DỤC - BÀI 66 ÔN TUNG VÀ BẮT BÓNG THEO NHÓM 2 - 3 NGƯỜI I. MỤC TIÊU II. ĐỊA ĐIỂM - - Ôn động tác tung và bắt PHƯƠNG TIẸN bóng theo nhóm 2-3 người. HS thực hiện động tác tương đối đúng. - Chơi Chuỷên đồ vật học sinh biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. - Sân trường - 2-3 em 1quả bóng - 2 em 1 dây nhảy NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội Dung Biện Pháp Giảng Dạy ĐL VĐ Phương Pháp Tổ Chức Phần mở đầu 1. Nhận lớp GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 1 - 4 hàng dọc Tập bài TD phát triển chung 2. Khởi động 2 1 liên hoàn-2 x 8 nhịp chơi Chơi trò Hs ưa thích Chạy chậm 1 vòng sân trường 2 200-300m Phần cơ bản 1. Kiểm tra bài cũ Bài TD phát triển chung 2. Bài mới - Ôn bài động tác tung và bắt bóng cá nhân theo 2 - 3 người. - Hs thực hiện cá nhân tại chỗ 1 số lần sau đó tập di chuyển. - Di chuyển tung và bắt bóng theo nhóm 2 người. Khoảng cách 2 - 4m và tung bóng qua lại cho nhau. - Nhảy dây theo kiểu dụm hai chân 2 4 -5 5 - 7 4 - 5 4-8 Hs hàng ngang nhóm Theo khu vực tổ SGV .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.