TAILIEUCHUNG - Giáo án thể dục lớp 3 – BÀI 25 ĐỘNG TÁC ĐIỀU HOÀ

Ôn 7 động tác vươn thở và PHƯƠNG TIỆN : động tác tay, chân, bụng, toàn thân và nhảy của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác. - Học động tác điều hoà. | Giáo án thể dục lớp 3 - THẺ DỤC - BÀI 25 ĐỘNG TÁC ĐIỀU HOÀ I. Mục Tiêu II. ĐỊA ĐIỂM - -Ôn 7 động tác vươn thở và PHƯƠNG TIẸN động tác tay chân bụng toàn - Sân thân và nhảy của bài thể dục - Còi phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác. II 4- V J r Ă 1 A T - Học động tác điêu hoà. Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng. - Chơi trò chơi Chim về tổ . Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động. NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội Dung Biện Pháp Giảng Dạy ĐLV Đ Phương Pháp Tổ Chức Phần mở đầu 1. Nhận lớp GV phổ 1 - 2 biến nội dung yêu cầu giờ học 2 4 hàng dọc Chạy chậm vòng xung quanh sân. 2. Khởi động Đứng 1 - 2 Vòng tròn theo vòng tròn khởi động các khớp. 3. Trò chơi Kết bạn 3 - 4 Phần cơ bản - Chia tổ ôn luyện 7 7 - On tập từng động tác động tác vươn thở 8 sau đó tập liên hoàn cả tay chân lườn bụng toàn thân và nhảy của bài thể dục phát triển chung. - Học động tác điều hoà. 6 -8 hai động tác. mỗi động tác 2 x 8 nhịp Thi đua giữa các tổ 1 lần Mỗi lần 2 x8 nhịp. Lần đầu giáo viên làm mẫu sau đó vừa giải thích vừa hô nhịp chậm. Lần 2 giáo viên .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.