TAILIEUCHUNG - Giáo án thể dục lớp 3 – BÀI 25 ĐỘNG TÁC ĐIỀU HOÀ

Ôn 7 động tác vươn thở và PHƯƠNG TIỆN : động tác tay, chân, bụng, toàn thân và nhảy của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác. - Học động tác điều hoà. | Giáo án thể dục lớp 3 - THẺ DỤC - BÀI 25 ĐỘNG TÁC ĐIỀU HOÀ I. Mục Tiêu II. ĐỊA ĐIỂM - -Ôn 7 động tác vươn thở và PHƯƠNG TIẸN động tác tay chân bụng toàn - Sân thân và nhảy của bài thể dục - Còi phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác. II 4- V J r Ă 1 A T - Học động tác điêu hoà. Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng. - Chơi trò chơi Chim về tổ . Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động. NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội Dung Biện Pháp Giảng Dạy ĐLV Đ Phương Pháp Tổ Chức Phần mở đầu 1. Nhận lớp GV phổ 1 - 2 biến nội dung yêu cầu giờ học 2 4 hàng dọc Chạy chậm vòng xung quanh sân. 2. Khởi động Đứng 1 - 2 Vòng tròn theo vòng tròn khởi động các khớp. 3. Trò chơi Kết bạn 3 - 4 Phần cơ bản - Chia tổ ôn luyện 7 7 - On tập từng động tác động tác vươn thở 8 sau đó tập liên hoàn cả tay chân lườn bụng toàn thân và nhảy của bài thể dục phát triển chung. - Học động tác điều hoà. 6 -8 hai động tác. mỗi động tác 2 x 8 nhịp Thi đua giữa các tổ 1 lần Mỗi lần 2 x8 nhịp. Lần đầu giáo viên làm mẫu sau đó vừa giải thích vừa hô nhịp chậm. Lần 2 giáo viên .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN