TAILIEUCHUNG - Lập trình Android: Gửi và nhận SMS

Có nhiều ứng dụng đòi hỏi nhắn tin tự động cho 1 điện thoại khác hay nhận tin nhắn từ 1 điện thoại khác. Trong bài viết này mình sẽ làm 1 ứng dụng dùng để đọc bất cứ tin nhắn nào đến máy tính. | .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    31    2    31-07-2021
18    36    0    31-07-2021