TAILIEUCHUNG - Bài 2: XÁC ĐỊNH BƯỚC SÓNG VÀ TẦN SỐ CỦA ÂM

Tạo ra sự cộng hưởng giữa dao động của cột không khí trong một chiếc ống và dao động của âm thoa. Căn cứ vào điều kiện cộng hưởng (sóng dừng) để xác định bước sóng của âm phát ra khi âm thoa dao động, từ đó xác định tần số của âm | Tiết 45 - 46 THỰC HÀNH Bài 2 XÁC ĐỊNH BƯỚC SÓNG VÀ TẦN SỐ CỦA ÂM I. Mục đích yêu cầu Tạo ra sự cộng hưởng giữa dao động của cột không khí trong một chiếc ống và dao động của âm thoa. Căn cứ vào điều kiện cộng hưởng sóng dừng để xác định bước sóng của âm phát ra khi âm thoa dao động từ đó xác định tần số của âm. Trọng tâm Toàn bài Phương pháp Pháp vấn diễn giảng thực nghiệm II. Chuẩn bị HS Xem bài Sóng âm và Hiện tượng sóng trong cơ học . Đọc và trả lời phần Chuẩn bị lý thuyết và mỗi nhóm một mẫu báo cáo thí nghiệm theo Sgk. GV Một ống trụ dài 60cm đường kính 4 5cm có pittông di chuyển được dễ dàng dọc theo trục ống. Âm thoa la. Búa cao su để gõ âm thoa. Thước đo chiều dài một nhiệt kế treo tường dùng chung cho cả lớp III. Tiến hành lên lớp A. Ôn định B. Kiểm tra 1. Viết công thức tính bước sóng l của sóng âm có tần số f truyền trong môi trường không khí với vận tốc v ở nhiệt độ t. 2. Dựa vào hình 1a hãy nêu cách làm thí nghiệm để xác định bước sóng của âm và từ đó xác định tần số f của âm C. Tiến hành thí nghiêm TIẾT 1 GV HƯỚNG DẪN HỌC SINH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP NỘIDUNG GV hướng dẫn hs làm thí nghiệm ghi số liệu tính toán kết luận theo từng bước sau I. Đặt pittông ở khoảng giữa của ống trụ đặt nằm ngang trên mặt bàn dùng búa gõ vào âm thoa rồi đưa âm thoa đến sát miệng ống trụ như hình vẽ. Di chuyển dần pittông từ miệng ống về phía giữa ống để xác định vị trí của pittông l1 đo từ miệng ống đến pittông sao cho nghe thấy âm rõ nhất khi có cộng hưởng Lặp lại thí nghiệm 5 lần ghi các giá trị II l5 Sau đó l trung bình và Al 1. Xác định chiều dài cột không khí có cộng hưởng li cm 12 cm I3 cm 14 cm I5 cm lần đầu Tính Al l1 . 15 cm Al l max . lmin cm Với lmax và lmin là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của l 2. Tương tự như ở phần 1 nhưng di 2. Xác định chiều dài cột không khí có cộng hưởng chuyển pittông về phía xa miệng ống lần 2 sao cho kih có hiện tượng cộng hưởng đo được l l l Cũng thực hiện 5 lần ghi kết quả mỗi lần đo - tính 1 va Al 11 cm l2 cm l3 cm l4 cm l5

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.