TAILIEUCHUNG - Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương - CHƯƠNG 10: CÁC CHỨNG TỪ THÔNG DỤNG TRONG BUÔN BÁN QUỐC TẾ

TỜ KHAI HẢI QUAN 1. Tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 2. Tờ khai hàng phi mậu dịch | CHƯƠNG 10 CÁC CHỨNG TỪ THÔNG DỤNG TRONG BUÔN BÁN QUỐC TẾ I. TỜ KHAI HẢI QUAN 1. Tờ khai hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu 2. Tờ khai hàng phi mậu dịch II. HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI III. VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN B L Bill of Lading IV. CHỨNG TỪ BẢO HIỂM 1. Đơn bảo hiểm Insurance policy 2. Giấy chứng nhận bảo hiểm Insurance certificate V. GIẤY CHỨNG NHẬN PHẨM CHẤT Certificate of quality VI. GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG Certificate of quantity weight VII. GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ Certificate of Origin - C O 1. Khái niệm 2. Hướng dẫn về giấy chứng nhận xuất xứ C O để để hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi 3. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN - Mẫu D CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH ĐÓNG GÓI Packing list PHỤ LỤC 1 THỦ TỤC XUẤT KHẨU Ở VIỆT NAM PHỤ LỤC 2 SƠ ĐỒ MINH HOẠ CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA INCOTERMS 2000 I. TỜ KHAI HAI QUAN 1. Tờ khai hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu TOP Mặc trước tờ khai Tờ sau mặt khai 2. Tờ khai hàng phi mậu dịch TOP Mặc trước của tờ khai Mặc sau của tờ khai II. HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI Commercial Invoice TOP Là chứng từ cơ bản của khâu thanh toán là yêu cầu của người bán đòi người mua phải trả số tiền hàng ghi trên hóa đơn. Trong hóa đơn phải nêu được đặc điểm của hàng hóa đơn giá tổng giá trị hàng hóa điều kiện cơ sở giao hàng phương thức thanh toán phương tiện vận tải . . . Hóa đơn thường được lập làm nhiều bản để dùng trong nhiều việc khác nhau xuất trình cho ngân hàng để đòi tiền hàng xuất trình cho công ty bảo hiểm để tính phí bảo hiểm cho hải quan để tính . Ngoài hóa đơn thương mại commercial invoice mà ta thường gặp trong thực tế còn có các loại hóa đơn - Hóa đơn tạm thời Provisional invoice là hóa đơn để thanh toán sơ bộ tiền hàng trong các trường hợp giá hàng mới là giá tạm tính thanh toán từng phần hàng hóa trong trường hợp hợp đồng giao hàng nhiều lần . - Hóa đơn chính thức Final ivoice là hóa đơn dùng để thanh toán tiền hàng khi thực hiện toàn bộ hợp đồng. - Hóa đơn chi tiết Detailed invoice có tác dụng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.