TAILIEUCHUNG - Sáng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi – bài 5 dạy trẻ xác định phía phải, phía trái của bản thân

Bài 5 DẠY TRẺ XÁC ĐỊNH PHÍA PHẢI, PHÍA TRÁI CỦA BẢN THÂN 1. Yêu cầu: - Trẻ xác định phía phải, phía trái của bản thân 2. Chuẩn bị: - Ðặt thêm một số đồ dùng, đồ chơi, tranh ảnh xung quanh lớp. Chuyển vi trí một số đồ dùng đồ chơi có sẵn trong lớp. - Mỗi trẻ một đồ chơi cầm tay. 3. Hướng dẫn: + Phần l: Ôn xác định tay phải, tay trái. - Cho cả lớp giơ tay phải, tay trái, làm các động tác mô phỏng một số công việc, chú ý cho trẻ. | Sáng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi - bài 5 dạy trẻ xác định phía phải phía trái của bản thân Bài 5 DẠY TRẺ XÁC ĐỊNH PHÍA PHẢI PHÍA TRÁI CỦA BẢN THÂN 1. Yêu cầu - Trẻ xác định phía phải phía trái của bản thân 2. Chuẩn bị - Đặt thêm một số đồ dùng đồ chơi tranh ảnh xung quanh lớp. Chuyển vi trí một số đồ dùng đồ chơi có sẵn trong lớp. - Mỗi trẻ một đồ chơi cầm tay. 3. Hướng dẫn Phần l Ôn xác định tay phải tay trái. - Cho cả lớp giơ tay phải tay trái làm các động tác mô phỏng một số công việc chú ý cho trẻ sử dụng đúng tay. Phần 2 Dạy trẻ xác định phía phải - phía trái. - Cho trẻ quay đầu về phía tay phải và tìm những đồ vật ở phía phải. Tương tự như vậy với phía trái. - Khi nói kết quả Cô cho trẻ nói đầu tiên là tphía tay phải cháu có. sau đó là phía phải cháu có . - Cô cho trẻ nói vị trí của một vài đồ vật so với cháu. Ví dụ gấu đứng ở phía nào của cháu . Phần 3 Luyện tập - Trẻ cầm đồ chơi Cô cho trẻ đặt đồ chơi đúng vi trí theo hiệu lệnh của cô phía trước - phía sau tphía trên - phía dưới phía phải - phía .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN