TAILIEUCHUNG - Tập đọc - QUANG CẢNH LÀNG MẠC NGÀY MÙA

1/ Đọc trôi chảy toàn bài. - Đọc đúng các từ ngữ khó. - Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng tả chậm rãi, giàn trải, dịu dàng, biết nhấn giọng những từ ngữ tả màu vàng rất khác nhau của cảnh. 2/ Hiểu các từ ngữ, phân biết được sắc thái của các từ đồng nghĩa chỉ màu sắc trong bài. 3/ Nắm được nội dung chính: Bài văn miêu tả cảnh làng mạc giữa ngày mùa làm hiện lên bức tranh làng quê thật đẹp, sinh động và trù phú. Qua đó thể hiện tình yêu tha thiết của tác giả. | Tập. đọc QUANG CẢNH LÀNG MẠC NGÀY MÙA I. Mục đích yêu cầu 1 Đọc trôi chảy toàn bài. - Đọc đúng các từ ngữ khó. - Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng tả chậm rãi giàn trải dịu dàng biết nhấn giọng những từ ngữ tả màu vàng rất khác nhau của cảnh. 2 Hiểu các từ ngữ phân biết được sắc thái của các từ đồng nghĩa chỉ màu sắc trong bài. 3 Nắm được nội dung chính Bài văn miêu tả cảnh làng mạc giữa ngày mùa làm hiện lên bức tranh làng quê thật đẹp sinh động và trù phú. Qua đó thể hiện tình yêu tha thiết của tác giả đối với quê hương. II. Đồ dùng dạy học - Tranh minh họa bài đọc trong SGK. - Sưu tầm tranh khác. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Ổn định 2. Kiểm tra Thư gửi các học sinh 2 câu hỏi SGK. 3. Bài mới Hoạt động 1 Giới thiệu bài. - HS nhắc lại. Hoạt động 2 Luyện đọc. Mục tiêu Đọc đúng. Cách tiến hành a GV đọc cả bài. - HS lắng nghe. b HS đọc tiếp nối 4 đoạn. - HS đánh dấu đoạn. - Cho HS đọc trơn từng đoạn nối tiếp. lần. - HS đọc nối tiếp đoạn 2 - Hướng dẫn HS đọc từ ngữ Sương sa vàng xuộm vàng hoe xõa xuống vàng xọng. c Hướng dẫn HS đọc cả bài. - Cho HS đọc cả bài. - Luyện đọc từ. - Cho HS giải nghĩa từ. d GV đọc diễn cảm toàn bài. Hoạt đông 3 Tìm hiểu bài. Mục tiêu Trả lời câu hỏi. Cách tiến hành - 2 HS - Cho HS đọc đoạn. - 1 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.