TAILIEUCHUNG - Giáo trình điều động tàu part 6

Xu hướng quay của mũi tàu ở trạng thái tàu không hàng, chạy tới Do tàu không hàng, chân vịt không chìm sâu dưới nước, sức quạt chân vịt nửa trên và nửa dưới không cân bằng nhau. Do nửa dưới quạt mạnh hơn nửa trên, nên mũi có xu hướng ngả sang trái đối với tàu chân vịt chiều phải (và ngược lại, đối với tàu chân vịt chiều trái). Khi tàu đã bắt đầu chuyển động tới thì mũi ngả sang phải do có dòng nước hút theo tàu | Chuẩn bị sẵn neo trái ở một máy còn trớn tới nhẹ bẻ hết lái trái hình thả neo trái tàu sẽ đến 2 lùi nhẹ máy tàu sẽ từ từ đến vị trí 3. Nhanh chóng bắt các dây như hình . . Cặp cầu gió thổi từ bà ra chính ngang cầu hoặc chếch cầu Góc vào cầu lớn hơn so với điều kiện thường cần thiết phải hướng mũi ngược gió hình . Vị trí 1 bẻ lái hết lái trong cầu máy tới nhẹ. Lưu ý rằng hướng mũi vào phía sau cầu định cặp x ở vị trí 2 ta lùi máy nhẹ mũi từ từ ngả ra ngoài nhẹ đồng thời đưa ngay dây dọc lên bờ có thể ta thả neo phải. Tàu từ từ lên vị trí 3. Trường hợp này ít thực hiện vì cầu ít khi thỏa mãn thường ta hướng mũi luôn vào vị trí định cặp thả neo ngoài. Đa số phải dùng tàu lai. . Cặp cầu gió thổi từ ngoài vào Hướng mũi vào điểm định cặp dưới cầu 1 tới nhẹ máy b ẻ lái ra ngoài khi đến 2 còn trớn tới nhẹ tàu sẽ di chuyển đến 3 ta lùi máy thả neo phải bắt dây gió đẩy tàu vào cầu. . Cặp cầu ngược gió Hướng mũi vào điểm định cặp tại vị trí 1 máy tới nhẹ bẻ hết lái ra ngoài cầu. Vị trí 2 lùi máy phá trớn tàu tiến nhẹ lên 3 đồng thời mũi quay ra song song cầu bắt dây dọc mũi dọc lái trước và các dây còn lại. T Hình . Vào cầu ngược gió . Cặp cầu gió thổi từ ngoài vào chếch mũi ngoài vào Đưa tàu đến cầu theo hướng song song với cầu 1 gió thổi chếch phải bẻ hết lái phải tàu đến vị trí 2 ta bẻ lái về số không và lùi máy trớn còn nhẹ đưa tàu đến vị trí 3 nhanh chóng bắt dây. Nếu mạn phải cặp ta lưu ý vị trí 2 xa cầu hơn 1 chút. . Cặp cầu gió thổi từ ngoài vào chếch mũi ngoài thả neo mạn ngoài Hướng mũi vào cầu góc lớn chuẩn bị sẵn neo mạn ngoài vị trí 1 máy tới nhẹ hết phải thả neo tàu tiến nhẹ đến vị trí 2 nhanh chóng bắt day dọc mũi giữ lỉn dưới tác dụng gió tàu về vị trí 3 song song cầu . . Cặp cầu có kết hợp thả neo Gió thổi chếch trong ra tới nhẹ tới vị trí 2 thả neo mạn ngoài. Hết lái phải tàu tới nhẹ đến vị trí 2 gió gần như đối mũi tàu tiến đến vị trí 3 ta lùi nhẹ bắt dây dọc mũi tàu sẽ đến vị trí 4 theo yêu cầu. . .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.