TAILIEUCHUNG - Giáo trình an toàn lao động hàng hải part 1

Bảng phân công khi có báo động (Muster list): Con tàu là một phương tiện nổi trên mặt nước, hoạt động trong điều kiện nhiều rủi ro do chịu sự tác động của các yếu tố bên ngoài cũng như bên trong con tàu. Hoạt động của con tàu là liên tục từ khi nó được xuất xưởng, cho nên rủi ro cũng có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào vì vậy để đảm bảo thực thi một cách có hiệu qủa các hành động khẩn cấp trên tàu như hoạt động cứu sinh, phòng cháy chữa cháy, bỏ. | BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DUYÊN Hải KHOA ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN AN TOÀN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI PHẦN II PHẠM THANH QUANG HẢI PHÒNG THÁNG 3 2011 DVCOL - Navigation Department A TLĐHH 2 Bài 1 AN NINH AN TOÀN VÀ QUẢN LY NHÂN sự TRÊN TÀU I. Bảng phân công khi có báo động Muster list Con tàu là một phương tiện nổi trên mặt nước hoạt động trong điều kiện nhiều rủi ro do chịu sự tác động của các yếu tố bên ngoài cũng như bên trong con tàu. Hoạt động của con tàu là liên tục từ khi nó được xuất xưởng cho nên rủi ro cũng có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào vì vậy để đảm bảo thực thi một cách có hiệu qủa các hành động khẩn cấp trên tàu như hoạt động cứu sinh phòng cháy chữa cháy bỏ tàu chống thuyền viên trên tàu phải nắm được nhiệm vụ của mình trong các hoạt động đó. Tuân thủ theo công ước quốc tế về bảo vệ an toàn sinh mạng con người trên biển SOLAS bắt buộc trên các tàu phải thiết lập một bảng phân công nhiệm vụ khi có báo động Muster list theo điều 8 và điều 37 trong chương III phần B của công ước thì bảng phân công phải đáp ứng một số yêu cầu sau - Nhiệm vụ của mỗi thuyền viên và vị trí của họ trong mỗi loại báo động phải được nêu lên một cách rõ ràng. - Phải nêu càng chi tiết càng tốt hành động của thuyền viên đối với từng loại báo động các thiết bị và dụng cụ mà họ phải mang theo để thực thi nhiệm vụ. - Quy định rõ ràng các tín hiệu cho mỗi loại báo động loại thiết bị để phát các tín hiệu đó kèm theo là cách thức phát lệnh của thuyền trưởng trên hệ thống loa công cộng. - Ngôn ngữ sử dụng cho bảng phân công khi có báo động là ngôn ngữ thông dụng mà mọi người trên tàu đều có thể hiểu được. Nếu trên tàu gồm thuyền viên đa quốc gia thì tiếng Anh sẽ được dùng làm ngôn ngữ chính. - Đối với các tàu chở khách thì còn cần phải nêu cụ thể vị trí và trách nhiệm của hành khách đối vơí mỗi loại báo động. Phân công thuyền viên chịu trách nhiệm hướng dẫn hành khách ở mỗi khu vực cụ thể. Bảng phân công khi có báo động được thiết lập bởi thuyền trưởng dựa trên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.