TAILIEUCHUNG - 22 luat tiep thi khong doi al ries jack trout phần 8

Một tài liệu phải đọc dành cho các sinh viên nghiêm túc và các chuyên viên dày dạn Đó là một trong 22 luật tiếp thị được đề cập trong tập sách này kinh doanh nhiệt tình muốn học tập từ các sai lầm của những người khác để xây dựng các chiến lược chống đạn thành công. | 16 Luật Lập DỊ Trong mỗi tình huống chỉ một nước đi sẽ tạo ra các kết quả đáng kể. 106 Nhiều người tiếp thị xem thành công như tổng số của nhiều nồ lực nhỏ được thi hành tốt đẹp. Họ nghĩ họ có thể lựa chọn từ một số chiến lược khác nhau và vẫn thành công miền là họ dồn đủ nỗ lực vào chương trình. Nếu họ làm việc cho hãng đứng đầu trong loại hình họ phung phí các tài nguyên của họ vào một số chương trình khác nhau. Họ dường như nghĩ rằng cách tốt nhất dể tăng trưởng đó là cách tiếp cận chó con chỉa mũi vào mọi thứ. Nếu khống di với hãng đứng dầu họ thường chung cuộc gắng làm giống như hãng đứng đầu nhưng hơi tốt hớn. Giống như Saddam Hussein nói tất cả những gì chúng ta phải làm đố là chiến đấu gay-go hơn một tí và mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nỗ lực hơn không phải là một bí mật của tiếp thị thành công. Dầu bạn nỗ lực nhiều hay ít những khác biệt chỉ là biên tế. Hơn nữa công ty càng lớn luật trung bình càng quét sạch mọi ưu điểm thực của cách tiếp cận nỗ lực hơn. Lịch sử dạy rằng điều duy nhất mang lại kết quả trong tiếp thị dó là nước đi táo bạo đơn lẻ. Hơn nữa trong một tình huống dã cho bất kỳ chỉ có một nước đi duy nhất sẽ tạo các kết quả dáng kể. Các vị tướng thành công nghiên cứu chiến trường và tìm kiếm một nước đi táo bạo mà kẻ địch ít dự kiến nhất. Tìm ra một nước đi không phải là dễ. Tim ra nhiều nước thường là việc không thể. Nhà chiến lược quân dội và tác gỉả . Liddell Hart gọi nước di táo bạo này là tuyến ít kỳ vọng nhất. Quân đồng minh dổ bộ tại Normandy một nơi có thuỷ triều và bờ 107 22 LUẬT TIẾP THỊ KHÔNG Đổi biển đá lởm chởm mà quân Đức cảm thấy sẽ không thể chọn để đổ bộ với bất kỳ quy mô nào. Trong tiếp thị cũng vậy. Đa phần chỉ có một chỗ ở đó một nhà cạnh tranh dề bị tổn thương. Và nơi đó sẽ là tiêu điểm của cả lực lượng xâm chiếm. Ngành công nghiệp xe hơi là một ví dụ điển hình đáng quan tâm. Trong nhiều nãm điểm mạnh chính của hảng đứng đầu nằm ở giữa tuyến. Với các nhân hiệu như Chevrolet Pontiac Oldsmobile Buick và Cadillac General Motors dễ dáng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.