TAILIEUCHUNG - Mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường ở việt nam', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | M ỤC LỤC Mục lục Lời mở đầu Chương 1 Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến 3 Sự ra đời của phép biện chứng 3 Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến 4 Nội dung nguyên lí về mối liên hệ phổ biến 4 Ý nghĩa phương pháp luận về mối liên hệ phổ biến 6 Chương 2 Mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường ở Việt Nam 8 Mối liên hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường 8 Môi trường đang bị huỷ hoại do các chính sách tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam 9 Trong công nghiệp 9 T rong nông nghiệp 12 Trong du lịch - biển 13 Gia tăng mức tiêu thụ 14 Hậu quả của ô nhiễm môi trường 15 Giải pháp giải quyết vấn đề 16 Tài liệu tham khảo 19 LỜI MỞ ĐẦU Chúng ta đang sống trong một mạng lưới sụ sống rộng lớn. Giống như một mạng nhện càng có nhiều mối liên hệ thì mạng lưới càng bền vững. Chúng ta đã biết tất cả những mối liên kết trong sự sống sẽ không tồn tại và phát triển được nếu không được hỗ trợ bởi môi trường. Với tốc độ phá hoại môi trường như hiện nay của con người môi trường của chúng ta đang dần bị suy thoái mối liên kết của các mạng lưới sự sống đang dần bị phá vỡ. Sự tăng trưởng kinh tế ngày càng nhanh một mặt nó nâng cao đời sống của người dân nhưng mặt khác nó đang gây một sức ép mạnh mẽ lên môi trường tự nhiên. Cũng như các nước đang phát triển khác để có những kết quả về kinh tế trong giai đoạn trước mắt chúng ta phải trả giá là mất đi ssự bền vững của các nguồn tài nguyên về lâu dài. Một thập kỷ phát triển nhanh chóng ở việt nam đã dẫn đến sự gia tăng ô nhiễm đất không khí nước và quan trọng hơn là gia tăng mưc tiêu thụ phân hoá giầu nghèo. mạng lưới đang dần mất đi sưc mạnh của nó. Chính vì vậy tôi quyết chọn đề tài này để nghiên cứu. Nghiên cứu Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam . Tôi muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc tìm kiếm con đường phát triển của việt nam trong

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.