TAILIEUCHUNG - Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : KINH TẾ CHÂU PHI (tiếp theo)

I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : - HS nắm được đặc điểm nền Kinh Tế ở Châu Phi : Phục vụ choXuất Khẩu , nhập hàng tiêu dùng , lương thực , thực phẩm . - Thấy được đô thị hoá không tương xứng với tình hình phát triển công nghuệp nên nhiều vấn đề về Kinh Tế –Xã Hội cần giải quyết. 2) Kỹ năng: - Phân tích lược đồ - Nắm được cấu trúc nền Kinh | KINH TẾ CHÂU PHI tiếp theo I - Mục tiêu 1 Kiến thức - HS nắm được đặc điểm nền Kinh Tế ở Châu Phi Phục vụ choXuất Khẩu nhập hàng tiêu dùng lương thực thực phẩm - Thấy được đô thị hoá không tương xứng với tình hình phát triển công nghuệp nên nhiều vấn đề về Kinh Tế -Xã Hội cần giải quyết. 2 Kỹ năng - Phân tích lược đồ - Nắm được cấu trúc nền Kinh Tê của Châu Phi 3 Thái độ giáo dục hs hiểu được nền kinh tế châu phi II - Đồ dùng dạy học - Lược đồ Kinh Tế Châu Phi - Lược đồ phân bố dân cư và các đô thị ở Châu Phi - Tranh ảnh về sinh hoạt dân cư ở Châu Phi III -Các bước lên lớp 1 Ổn định 2 Kiểm tra bài cũ - Nông Nghiệp ũ Châu Phi có đặc điểm gì - Tại sao Công Nghiệp Châu Phi còn chậm phát triển. 3 Giảng Hoạt đông 3 DỊCH VỤ Hoạt đông dạy và học Ghi bảng GV yêu cầu HS đọc thuật ngữ khủng I - DỊCH VỤ hoảng Kinh Tế - Chủ yếu là nơi cung - Quan sát hình SGK cho biết Họat cấp nguyên liệu thô Đông KinhTế đối ngoại Châu Phi có đặc XK nông sản nhiệt điểm gì nổi bật Xuất Khẩu gì là chủ đới . yếu - Nơi tiêu thụ hàng Tại sao phần lớn các nước Châu Phi hoá cho các nước TB phải XK khoáng sản nguyên liệu thô nhập khẩu máy móc và nhập máy móc thiết bị . thiết bị . Vì cacù công ty nước ngoài nắm giữ ngành CN khai khoáng CN chế biến Tại sao là Châu Lục XK lớn sản phẩm Nông sản nhiệt đới mà phải nhập lượng lớn LT Không chú trọng cây LT các đồn điền chỉ chú trọng cây CN để XK Thu nhập ngoại tệ phần lớn của các nước CP dựa vào nguồn LĐ nào - Quan sát H cho biết đường sắt CP phát triển chủ yếu ở KV nào Ven biển vịnh GhiNê khu vực sông Ninl và Nam Phi Tại sao mạng lưới đường săt phát triển ở các khu vực trên Chủ yếu hoạt động XK - Em hãy cho biết giá trị KT về Giao thông của kênh đào XuyÊ . - 90 thu nhập ngoại tệ nhờ vào XK nông sản và Khoáng sản. - HĐKT đối ngoại cuả các nước Châu Phi tương đối đơn giản . Hoạt đông 4 ĐÔ THỊ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.