TAILIEUCHUNG - Topology Control in Wireless Ad Hoc and Sensor Networks phần 1

Gần đây xuất hiện của giá cả phải chăng, truyền thông không dây di động và các thiết bị tính toán và tiến bộ đồng thời trong cơ sở hạ tầng truyền thông đã dẫn đến sự tăng trưởng nhanh chóng của các mạng di động không dây. Một mặt, điều này đã dẫn đến sự tăng trưởng theo cấp số nhân của mạng di động, | Topology Control in Wireless Ad Hoc r Networks Paolo Santi WILEY Topology Control in Wireless Ad Hoc and Sensor Networks p 4 Santi lưitiao di Infomutnai e Ttừmmco del CNR - I tab John Wiley Sons .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.