TAILIEUCHUNG - Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI

I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : - HS nắm được sự tương đồng về D\HĐ KT cổ truyền o93 các vùng núi trên TG (chăn nuôi, trồng trọt . khai thác lâm sản , nghề thủ công ) - Biết được điều kiện phát triển KT vùng núi và những HĐ KT hiện đại ở vùng núi . Tác hại tới MT vùng núi do các HĐKT của con người gây ra | HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI I - Mục tiêu 1 Kiến thức - HS nắm được sự tương đồng về D HĐ KT cổ truyền o93 các vùng núi trên TG chăn nuôi trồng trọt . khai thác lâm sản nghề thủ công - Biết được điều kiện phát triển KT vùng núi và những HĐ KT hiện đại ở vùng núi . Tác hại tới MT vùng núi do các HĐKT của con người gây ra . 2 Kỹ năng Rèn luyện kỹ năng đọc và phân tích ảnh ĐL. 3 Thái độ Bảo vệ môi trường vùng núi II - Đồ dùng dạy học - Ảnh các HĐKT ở vùng núi nước ta và TG - Ảnh các lễ hội ở vùng núi nước ta và TG - Ảnh các TP lớn ở vùng núi nước ta và TG III - Phương pháp phát vấn trực quan diễn giảng. IV - Các bước lên lớp 1 Ổn định 2 Kiểm tra bài cũ 6 - Câu 1 SGK - Sửa bài 2 SGK trang 76 3 Giảng Hoạt đông 1 HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỔ TRUYỀN 15 Hoạt đông dạy và học Ghi bảng Mục tiêu HS nắm được hoạt động kinh tế chủ yếu ở vùng núi chăn nuôi trồng trọt sản xuất hàng thủ công khai thác chế biến lâm sản Cách tiến hành HS quan sát hình và SGk cho biết I - HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỔ TRUYỀN - Trồng trọt chăn nuôi sản xuất hàng thủ công khai táhc chế biến lâm sản . Các hoạt động KT cổ truyền ở trong ảnh là HĐKT gì Ngoài ra vùng núi còn ngành KT nào Tại sao cacù HĐKT cổ truyền của các DT vùng núi lại đa dạng và khác nhau Do TN MT tập quán canh tác nghề truyền thống mỗi DT điều kiện GT từng ơi GV sự khác nhau cơ bản trong khai thác đất giữa 2 vùng núi NÓNG ÔN HOÀ KT nơi có nước ở dưới KT ngược lại từ trên Chân núi - cao cao - chân núi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.