TAILIEUCHUNG - Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH

– Mục tiêu : 1) Kiến thức : - Thấy được các HĐKT cổ truyền ở đới lạnh, chủ yếu dựa vào chăn nuôi hay săn bắt ĐV. - Thấy được các HĐKT hiện đại dựa vào khai thác TN thiên nhiên của đới lạnh ., những KK trong hoạt động KT ở đới lạnh. 2) Kỹ năng : đọc và phân tích LĐ và ảnh ĐL. Khái niệm vẽ sơ | HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH I - Mục tiêu 1 Kiến thức - Thấy được các HĐKT cổ truyền ở đới lạnh chủ yếu dựa vào chăn nuôi hay săn bắt ĐV. - Thấy được các HĐKT hiện đại dựa vào khai thác TN thiên nhiên của đới lạnh . những KK trong hoạt động KT ở đới lạnh. 2 Kỹ năng đọc và phân tích LĐ và ảnh ĐL. Khái niệm vẽ sơ đồ về các mối quan hệ. II - Đồ dùng dạy hoc - BĐ TG - Ảnh các TP ở đới lạnh của các nước Bắc Âu Aixơlen Mỹ Canada LBNga hoặc ảnh các HĐKT ở cựỉc vàc các DT phưiơng Bắc . III - Phương pháp trực quan phát vấn nhóm. IV - Các bước lên lớp 1 Ổn định 2 KT bài cũ Kiểm tra 15 3 Tiến hành dạy bài mới Hoạt động 1 HOẠT ĐỘNG KT CỦA CÁC DÂN TỘC Ở PHƯƠNG BẮC Hoạt động dạy và học Ghi bảng Mục tiêu HS nắm được đặc I - HOẠT ĐỘNG KT CỦA điểm kinh tế cùa các dân tộc CÁC DÂN TỘC Ở PHƯƠNG phương bắc BẮC -Rèn kĩ năng xác định bản đồ - Gồm các dân tộc xác định ảnh. Người Lapông Bắc Âu GV cho HS quan sát H. Người Chúc laKut Xamốyet và đọc SGK . ở Bắc Á. GV chia nhóm cho HS làm Người I núc ở Bắc Mỹ và đảo việc và thảo luận theo nội Grơn-len. dung sau - Hoạt động KT cổ truyền là N1 cho biêt có các dân tộc nào sinh sống ở đới lạnh phương Bắc. N2 địa bàn cư trú của các dân tộc sống bằng nghề chăn nuôi N3 địa bàn cư trú của các dân tộc sống bằng nghề săn bắn. N4 kể tên các loài thú mà các Dt ở phương Bắc đã chăn nuôi và săn bắt HS các nhóm trì nh bày nhóm khác giải nhận xét bổ sung GV chốt ý . Tại sao con người chỉ sống ở ven biển của Bắc Âu Bắc Á Bắc Mỹ và bờ biển phía Nam phía Đông đảo Grơnlen mà không sống ở gần cực bắc chăn nuôi Tuần Lộc và săn bắt thú có lông quý để lấy mỡ thịt và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.